Accueil

Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag

Zestien Europese afdelingen van Attac uit onder andere België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Polen zijn erin geslaagd tot een gemeenschappelijke verklaring te komen over Europa. Attac is meest bekend van zijn pleidooi voor een taks op internationale financiële transacties. Meer algemeen strijdt Attac tegen ongelijkheid in de wereld.
Na het afwijzen door de Nederlandse en Franse bevolking van de Europese grondwet willen de Europese Attacs bijdragen tot het vestigen van een democratische Europese Unie. Ze zien hoe bijvoorbeeld sociale rechten nu in de verdrukking komen, hoe belastingen worden ontdoken en er fiscale concurrentie opduikt tussen de lidstaten. Daarom vinden ze dat ook sociale en fiscale normen in de EU-verdragen thuishoren.
Hun verklaring bevat tien principes. Die hamert er op dat elk verdrag democratisch tot stand moet komen en democratisch gefundeerd moet zijn. We moeten onze democratie op Europees en op nationaal vlak verbeteren, Europa moet veel doorzichtiger zijn en eindelijk werk maken van de participatie van haar burgers en van rechtstreekse democratie.
Wat zeker thuishoort in elk nieuw verdrag zijn de beste basisrechten voor mensen zoals we die al hebben vastgelegd in andere internationale verdragen. De reeds democratisch verworven sociale rechten, burgerrechten, werknemersrechten en leefmilieuregels mogen niet in gevaar komen maar moeten verder uitgebouwd.
Kansen bieden voor economische alternatieven scoort ook hoog op het prioriteitenlijstje van de Attacs. Daarbij helpt tevens het principe om in een grondwet geen middelen in te schrijven, maar wel gezamenlijke doelstellingen aan te geven zoals economische gerechtigheid, werkgelegenheid, ecologische duurzaamheid, duurzame mobiliteit en duurzame landbouw.
Voor belastingrechtvaardigheid en sociale rechten is een race naar de top nodig, geen concurrentiestrijd die ons in een neerwaartse spiraal brengt.
Het rijtje van principes sluit af met een pleidooi voor een verbintenis tot vrede en solidariteit.

Klik hier om de 10 principes terug te vinden in 10 Europese talen
http://www.attac.at/eu-convention
www.attac.be www.attac.org  www.attac.nl

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

Duitse auto-industrie: een vuile achteruitkijkspiegel

Hitler in een Mercedes, 1938

https://de.wikipedia.org/wiki/E-Fuel“Beware the Jabberwock”, schreef de auteur van 'Alice in Wonderland'. Dat monster mag symbool staan voor de Duitse auto-industrie. Het kent geen scrupules en stoort zich aan geen enkele regel. De geschiedenis krijgt een nieuw hoofdstuk nu Europa door Duits terugkrabbelen bijna struikelt over klimaatmaatregelen.