Accueil

UNCTAD-rapport breekt lans voor meer en betere multilaterale hulp voor Afrika

Het recentste rapport van de VN-Conferentie over Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) over de economische ontwikkeling van Afrika stelt dat de beloofde verdubbeling van de ontwikkelingshulp aan het armste continent alleen niet zal volstaan om de noodzakelijke ‘big push’ inzake duurzame ontwikkeling te realiseren. UNCTAD pleit voor een grondig herdenken van de internationale hulp om de politisering, de fragmentatie, de incoherentie, het gebrek aan transparantie van en de concurrentie tussen de grote donoren weg te werken. Aan de andere kant moeten de Afrikaanse regeringen dringend werk maken van een ‘goed bestuur’ dat de investeringen op lange termijn kan doen renderen en de armoede kan terugdringen.  De ‘nieuwe hulparchitectuur’ zou veel sterker de nadruk moeten leggen op een multilaterale benadering waarbij de ontvangende landen zélf de touwtjes van het ontwikkelingsbeleid stevig in handen houden. Het UNCTAD-rapport verwijst graag naar de Marshallhulp die Europa na de Tweede Wereldoorlog ontving. Die langetermijnhulp liet de Europese regeringen toe een eigen en aangepast economisch herstelbeleid te voeren. Momenteel bedraagt het aandeel van de multilaterale hulp slechts 30 procent van de totale hulpstromen naar Afrika en gaat maar 20 procent naar budgetsteun. Volgens UNCTAD zit dat behoorlijk fout en ontneemt de directe bemoeienis van de donoren de noodzakelijke parlementaire controle in de ontvangende landen met alle negatieve gevolgen van dien. UNCTAD wil ook een idee uit de jaren vijftig nieuw leven inblazen: een speciaal VN-fonds aangepast aan de ontwikkelingsbehoeften van Afrika.

UNCTAD-rapport ‘Economic Development in Africa - Doubling Aid: Making the "Big Push" Work’: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3946&lang=1
en http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3937&lang=1

Regio's: 

Lees ook