Accueil

Waarom Poetin en Rusland zich sterk kunnen voelen

Hoe komt het dat een land als Rusland lid is van de club van rijke industrielanden, de G8? Merkwaardig want China, India en ook Brazilië en Mexico zijn grotere economieën dan de Russische?
Hoe komt het dan dat Rusland een rol boven zijn gewicht kan blijven spelen op het wereldtoneel? Heeft het te maken met de nog steeds talrijk aanwezige kernwapens? Een beetje wel, maar veel meer speelt de rijkdom aan grondstoffen, en dan vooral fossiele brandstoffen. Zowat zes procent van de wereldolievoorraad is in Rusland te vinden, en veel belangrijker nog, maar liefst één derde van de wereldgasvoorraad. De dorst naar die brandstoffen is reuzengroot in alle omliggende regio’s, van Europa over India en China tot Japan. Allemaal streven ze een goed energiepartnerschap na met Rusland. En dat levert de erfgenaam van de Sovjetunie hernieuwde en grote politieke macht.

http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html

Landen: 
Thema: 

Lees ook