Accueil

Milieu boert zwaar achteruit, GEO rapportering laat op zich wachten

Nu we forse achteruitgang meten van onder andere vogels, bijen en andere dierenpopulaties, begint het stilaan te dagen dat we ook de wereldwijde erosie van de biodiversiteit echt ernstig moeten nemen. Maar nog altijd veel te traag.

Het is jammer dat we moeten wachten op het zesde Global Environment Outlook rapport van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Dat GEO-6 rapport was oorspronkelijk voorzien voor midden 2017.

Het is eigenlijk dringend nodig want veel wijst erop dat het niet goed gaat met het milieu en met ons natuurlijke kapitaal. Al decennia wijzen wetenschappers er bijvoorbeeld op dat het snelle uitsterven van dieren en planten nog problematischer is dan de klimaatverandering.

Dan is het goed om het publieke debat te stofferen met het resultaat van stevig en wetenschappelijk gefundeerd onderzoekswerk over de grote milieukwesties. Maar de publicatie is nu pas voorzien voor 2019.

Regionale rapporten

Toch hebben ze niet stilgezeten bij Unep en valt er wel degelijk wat te consulteren. Er zijn intussen immers zes regionale Global Environment Outlook rapporten gepubliceerd.

Die analyseren telkens de milieu-uitdagingen, omschrijven de cruciale bevindingen en bevatten ook politieke aanbevelingen. Dat gebeurt voor respectievelijk Afrika, Azië en de Stille Oceaan, Latijns-Amerika en de Cariben, Noord-Amerika, West-Azië en Europa.

En daarenboven blijft het altijd mogelijk om de GEO databank online te consulteren. Die biedt honderden variabelen aan, van afval, klimaat en landbouw tot toerisme, transport en verstedelijking. Ideaal om milieukennis bij te spijkeren.

Gevaarlijke vermindering biodiversiteit

Specifiek over biodiversiteit biedt deze maand wel leesvoer. Het Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes) publiceerde naar aanleiding van zijn bijeenkomst in het Colombiaanse Medellin vier rapporten.

Ze behandelen de biodiversiteit en de diensten die onze ecosystemen leveren in alle regio’s van de planeet behalve de poolstreken en de grote oceanen. De waarschuwing van deze wetenschappers is niet mis te verstaan: de achteruitgang is gevaarlijk en bedreigt het menselijk welzijn.

Wereld stoot meer CO uit, dat kan niet genoeg herhaald

De wereld stoot opnieuw meer CO2 uit in plaats van minder. Die waarheid kan niet genoeg worden herhaald. Vorige week kwam het Internationaal Energieagentschap (IEA) met de bevinding dat de CO2-uitstoot door energieproductie in 2017 is gestegen met 1,4 procent.

Die vaststelling boort de hoop de grond in dat we na twee jaren van stabilisering eindelijk kunnen beginnen aan de hoogstnoodzakelijke daling van de mondiale broeikasgasemissies. Alleen zo kunnen we de gevolgen van de in gang gezette klimaatverandering min of meer binnen de perken houden.

In Pala kon u reeds half november van vorig jaar – op basis van informatie van het Global Carbon Project – lezen dat het in 2017 de verkeerde richting uitging. Omdat we het niet snel genoeg kunnen vertellen. En goed dat de IEA deze vervelende waarheid herhaalt. (db)

Bronnen

Regionale GEO rapporten
GEO databank 
Late media-ontdekking: zesde massale uitsterving dreigt 
Biodiversity and Nature’s Contributions Continue. Dangerous Decline, Scientists Warn 
Global Energy & CO2 Status Report 
Wij zijn in oorlog... Maar anders dan we spontaan denken (2) 

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook