Home

De zware prijs van niet leren: klimaat, corona, waterbom…

Het valt niet te begrijpen dat zelfs nog in 2021 het klimaatrapport van het IPCC én vele media er zo hard op blijven focussen “dat de huidige klimaatverandering van mensenhand is…“ Die leerfase zou al tientallen jaren achter de rug moeten zijn.

Politiek al 50 jaar gewaarschuwd voor menselijke klimaat-verstoring

Al begin jaren zestig van vorige eeuw maken metingen de menselijke invloed op de CO2-concentratie duidelijk.

Reeds in 1965 krijgt de Amerikaanse president een eerste niet mis te verstane waarschuwing over het “enorme geofysisch experiment dat de mensheid is gestart door de fossiele brandstoffen op te branden die zich in de voorbije 500 miljoen jaar traag hebben gevormd.”

In 1972 waarschuwt het in vele talen massaal verspreide rapport De Grenzen aan de groei het grote publiek en voorspelt accuraat de CO2-concentratie in het jaar 2000.

Maar vijftig jaar lang blijven politieke blindheid en traagheid regeren, lessen trekken en grondig ‘systemisch’ ingrijpen doet de wereld niet … en vandaag overvallen de reeds lang voorspelde gevolgen steeds heviger de mensheid.

Wie niet wil leren, trapt in coronaval

Het is een vergelijkbare blindheid en traagheid die vele landen in de coronaval laat trappen. Hun al te zelfzekere wetenschappers weigeren te leren van hun vele collega’s in vooral Oost-Azië en Oceanië die het nieuwe virus onmiddellijk als hoogst gevaarlijk beschouwen: China vluchten worden opgeschort, grenzen gesloten en gecontroleerde quarantaine verplicht voor terugkerende inwoners.

Erger nog, ‘onze deskundigen’ verzuimen de heel andere inschatting van hun collega’s in het Stille Oceaangebied zelfs te melden in hun beleidsadviezen.

Die onvergeeflijke fouten leiden tot een snelle en wereldwijde verspreiding van het virus, met als gevolg miljoenen doden en onschatbaar veel menselijk, sociaal en economisch leed.

Razendsnel leren kan zelfs bij ‘waterbom’

Tot vandaag is weinig inzicht gegroeid dat bliksemsnel leren een immens verschil maakt tussen escalerende crisis en een succesvolle bestrijding of zelfs voorkoming ervan.

Wie wil, kan in juli overduidelijk het verschil in uitkomst zien wanneer de beheerders van de stuwdammen bij Robertville en Butgenbach razendsnel leren: zij begrijpen dat de aangekondigde waterstorm zo gevaarlijk is dat het beter is de stuwmeren preventief te ledigen.

De bewoners van de Vesder vallei – waar zowat alle dodelijke Belgische slachtoffers vallen – hebben niet dat geluk: de beheerders van de stuwdam op hun rivier leren niet zo snel en verzuimen om het waterpeil op voorhand sterk te laten zakken.

Het is, zoals gebruikelijk in België, afwachten of administratie, beleid en justitie klaarheid brengen, vooral met betrekking tot de cruciale vraag: hoe kan het - en wie is er verantwoordelijk voor - dat het stuwmeer in Eupen niet preventief werd geledigd met zware en zelfs dodelijke gevolgen? Terwijl dat bij andere stuwmeren nochtans wel gebeurde? De kans dat Belgen snel een valabel antwoord krijgen, is miniem.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur van Pala.be en auteur van 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici en TRANSITIE. Onze welvaart van morgen

Lees ook
Klimaatcrisis. Al 50 jaar geen effectieve klimaatpolitiek
| Pala 10 - 4 -2019
IPCC report: ‘Code red’ for human driven global heating, warns UN chief
IPPC Sixth Assessment Report- The Physical Science Basis of Climate Change


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier 

Regio's: 

Lees ook