Accueil

Coronacrisis 2 jaar: aanhoudend dodelijk contrast

Klik om te vergroten

Kaart John Hopkins
coronavirus resource center

De coronacrisis is de zwaarste die de mensheid beleeft sinds de grote depressie en de Tweede Wereldoorlog. Ze heeft een dubbele oorzaak: het ontstaan van een gevaarlijk virus en hoe er – slecht – op die dreiging wordt gereageerd. UIterst dodelijk is het aanhoudende contrast tussen alert en falend beleid.

Najaar 2019 duikt in de Chinese stad Wuhan een nieuw coronavirus op, eind december weten deskundigen wereldwijd ervan. Het is in grote mate besmettelijk, maakt velen ernstig ziek en doodt vooral ouderen.

In vele landen verkijken tal van ‘deskundigen’ zich op het gevaar. Zelfs tot begin maart 2020 blijven o.a. virologen covid-19 vergelijken met de griep en beschouwen ze het als een “zware griep”.

Tal van 'deskundigen’ verwelkomen corona

Met hun foute inschatting, minimalisering en zelfs ontkenning van het gevaar verwelkomen deze ‘deskundigen’ in feite het coronavirus, vooreerst in Europa.

Ze pleiten niet voor het stoppen van de vluchten uit Wuhan en China, en adviseren nooit om het virus buiten te houden.

Door die aanhoudende onbekwaamheid om gevaar te zien, voeren vliegtuigen al snel de eerste besmette reizigers aan. Toch adviseren de ‘deskundigen’ niet om elke besmetting hardnekkig op te sporen gecombineerd met gecontroleerde quarantaine om ze te laten uitdoven. Nooit is er de ambitie van nulbesmetting.

De snelle mondialisering van corona,
de zwaarste crisis in driekwart eeuw

Vooral de Europese blindheid vertaalt zich in een snelle vlucht van het coronavirus naar Noord-Amerika – de Amerikaanse president sluit te laat de grenzen voor de Europese vliegtuigen – en naar het grootste deel van de wereld.

Het falende beleid zal miljoenen mensen het leven kosten. We beleven een ongeziene crisis van onze gezondheid, ons welzijn én onze welvaart, de zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Harde les

De snelle stopzetting van alle vluchten uit Wuhan en China zou het virus het makkelijke reizen belet hebben. Het is zelfs mogelijk dat zo de reële kans zou zijn gecreëerd om de coronacrisis in de kiem kunnen smoren. Daarop wijst de evolutie in het westelijke Stille Oceaangebied.

De meeste ‘deskundigen’ keken echter niet in die richting, politici evenmin. Misschien – hopelijk – leren samenlevingen die harde les voor de toekomst, dat een potentieel gevaarlijk virus geen verspreidingskansen mag krijgen.

Een heel deskundige kijk

Want totaal anders en uiterst alert reageren vooral deskundigen in het gebied van de westelijke Stille Oceaan, in heel verschillende landen als Taiwan, Thailand, Vietnam, Zuid-Korea, Singapore, en vrij snel ook Nieuw-Zeeland en Australië.

Tientallen tot honderden keren minder covid-19-doden en -zieken

Zij gaan over tot gezondheidscontroles op reizigers die terugkeren uit Wuhan, Taiwan al op 31 december 2019. Ze schorten de vluchten op, voeren gecontroleerde quarantaine in, sluiten grenzen en gaan zo nodig over tot lockdowns, soms heel zware. Dat is, na de initiële laksheid, ook zo in China. Met een uiterst harde lockdown krijgt ook het land van oorsprong het virus eronder.

Eind 2020, na één jaar corona, tellen deze landen tientallen tot zelfs honderden keren minder doden en zwaar zieken dan de meeste landen in de rest van de wereld.

In vele landen van dit immense westelijke Stille Oceaangebied lijkt het doel van nulbesmetting haalbaar. Het doet zelfs de vraag rijzen: splitst corona de wereld in een virusvrije en een besmette wereld?

Onbeantwoorde vragen

Intussen branden in de besmette wereld andere gerechtvaardigde vragen want er is een rechtstreeks verband tussen het ontzettend traag groeiende inzicht van hun ‘deskundigen’ en het dramatische verlies aan mensenlevens, gezondheid, geestelijk welzijn, sociaal leven, welvaart en cultuurbeleving.

Wat indien ‘deskundigen’ overal het gevaar meteen hadden begrepen en de West Pacific aanpak hadden geadviseerd? Waarom hebben ze er zelfs niet naar verwezen? Wat indien wakkere politici al begin 2020 hun blinde adviseurs hadden geconfronteerd met de uiterst snelle en totaal andere reacties in Oost-Azië?

“Coronacrisis catastrofaal slecht aangepakt,
rampzalige pandemie perfect te vermijden”

In mei 2021, beter laat dan nooit, komt The Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response tot dezelfde harde conclusie als de al meer dan een jaar oude analyse van Pala en andere critici: de aanpak van de coronacrisis was catastrofaal slecht en leidde tot een rampzalige pandemie die perfect te vermijden was.

Maar zwaar geteisterde landen doen onrustwekkend weinig inspanningen om echt te doorgronden waarom hun ‘deskundigen’ en ‘verantwoordelijken’ zo roekeloos zijn omgegaan met het virusgevaar, laat staan om hen ter verantwoording te roepen.

Gokken op vaccins

Zij hebben het virus zowat alle vrijheid gegeven, leverden hun samenlevingen volledig over aan de grillige evolutie ervan en kunnen enkel nog hopen op werkzame vaccins. Dat is een zware gok. Maar het geluk lijkt met deze gokkers. De vaccins komen er aan, onverwacht snel zelfs, al vanaf eind 2020.

Gemiste afspraak met het ‘rijk der vrijheid’

De vaccins beperken in grote mate het aantal zwaar zieken en doden. Maar dat ze het ‘rijk der vrijheid’ brengen, blijkt een illusie. Om meer dan één reden.

Alweer talloze ‘deskundigen’ en ‘politici’ dringen hun mening op dat vaccinatie nooit verplicht mag zijn. Velen zullen een zware prijs betalen voor hun snelle en totaal ondoordachte standpunt, een even sinistere variant van ‘dit is een zware griep’ van begin 2020, niet in het minst al wie een levensnoodzakelijke behandeling uitgesteld zal zien.

Verbazend weinig aandacht krijgt het vervelende verschijnsel dat wie gevaccineerd is, ook nog altijd anderen kan besmetten. België drijft het zelfs zover om een coronacertificaat een covid safe ticket te noemen.

Een onverminderd roekeloos beleid in vele besmette landen veroorzaakt nieuwe besmettingsgolven, overbelaste gezondheidssystemen en sterftepieken.

Wereldwijde vaccinongelijkheid

Extreem belangrijk en vaak over het hoofd gezien: ondanks tal van beloften hebben mensen en samenlevingen een verschrikkelijk ongelijke toegang tot vaccins. Het tekort in vele landen blijft de pandemie aanvuren.

Ingehaald door de fouten van anderen

Terug naar de best presterende samenlevingen aan de Stille Oceaan. Helaas hebben zij hun lot steeds minder zelf in handen. De onbekwaamheid die in vele landen heerst, houdt voor hen immens zware risico’s in. De besmette wereld laat het virus op grote schaal woekeren … en geeft het alle kansen om te muteren. Meer besmettelijke varianten winnen het pleit en maken het almaar moeilijker om hun verspreiding succesvol tegen te gaan, zoals Pala al detecteerde begin mei in Reisbubbel Oceanië: het rijk der vrijheid?

In de loop van 2021 moet land na land in de bijna virusvrije wereld plooien. In plaats van quasi nulbesmetting te kunnen aanhouden, maken nieuwe uitbraken met nieuwe varianten dit steeds onhaalbaarder. Het is een heel zure vaststelling: de falende aanpak in de besmette wereld maakt dat het virus ook bij hen harder kan toeslaan.

Virusrijke versus virusarmere wereld

Eén reuzegroot verschil blijft. De tol aan mensenlevens en ernstig zieken ligt in het gebied van de westelijke Stille Oceaan nog altijd gigantisch veel lager dan elders in de wereld.

Minder hard getroffen landen presteren er ook eind 2021 ettelijke tientallen tot honderden malen beter dan de meeste landen in Europa of het Amerikaanse continent. Zwaarder getroffen landen doen het nog altijd acht à tienmaal beter dan de slechtere Europese of Amerikaanse.

Na twee jaar corona blijft het immense contrast opvallen tussen een virusrijke en een virusarmere wereld, zie de kaart bovenaan.

Klaar kijkend versus onbekwaam
werd voor miljoenen leven of sterven

Meest belangrijk, we weten waarom de verschillen in aantal doden en ernstig zieken zo onthutsend groot zijn… Ze zijn het directe gevolg van enerzijds de prima adviezen van klaar kijkende deskundigen en anderzijds de desastreus foute adviezen van falende ‘deskundigen’. Fouten die perfect te voorkomen waren, ze hoefden enkel te (willen) leren van hun collega’s aan de Stille Oceaan om hun inzicht snel te laten voortschrijden. In plaats daarvan bewezen ze hun onbekwaamheid.

Hoe de pandemie verder ook evolueert, voor miljoenen slachtoffers valt er niets meer ‘terug te draaien’, ze zijn dood door ‘deskundigen’  onbekwaamheid.
En miljarden leven al twee jaar en nog voor onbepaalde tijd onder zware dreiging, fysiek, mentaal, financieel, sociaal, economisch, cultureel… terwijl tot nu toe niemand ter verantwoording is geroepen voor overduidelijk fout advies en daaruit volgend catastrofaal beleid.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur van 10.000 doden & lockdown, 11 politieke dwaasheden en TRANSITIE

Lees ook het vervolgartikel
Wat moeten samenlevingen met ‘deskundigen’ die crises verergeren? 

Lees meer in deze Pala artikels en in Wikipedia
Wie leidt veilige corona exit? België 2000 maal slechter dan beste
| Pala 23 april 2020
Striking corona differences Europe – West Pacific. Q&A | Pala 29-3-2021
Frappante corona verschillen. Een kleine tijdslijn Stille Oceaan-Europa | Pala 1-2-2021
Splitst corona de wereld in een virusvrije en een besmette wereld? - Na 1 jaar corona is duidelijk hoe landen en regio’s uiterst verschillend zijn getroffen | Pala 9-12-2020
Hoe traag mag inzicht van corona ‘deskundigen’ voortschrijden? | Pala 15-6-2020
Snel leren van anderen zou mooi zijn. Is zelfs gewenst | Pala nieuwjaarsbrief 1-1-2021
Reisbubbel Oceanië: het rijk der vrijheid? - Australië en Nieuw-Zeeland hebben hun eigen problemen: kunnen ze virusvrij blijven? Of moeten ze alsnog capituleren? | PALA 2-5-2021
Covid-19 ramp was te vermijden, oordeelt The Independent Panel - inclusief ‘De bijziendheid van een onafhankelijk panel’ | PALA 24-5-2021

e-boek 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden? | PALA publicatie 20 mei 2020 | voor een meer uitgebreid inleidend artikel (met dezelfde titel) klik hier | een licht geactualiseerde editie verscheen op 21 september 2020 met toevoeging van het essay De HALFsamenleving. Ze strompelt voort

COVID-19 pandemic – Wikipedia
Timeline of the COVI-19 pandemic – Wikipedia


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook