Home

Covid-19 ramp was te vermijden, oordeelt The Independent Panel

“Covid-19 blijft een mondiale ramp. Erger, het was een vermijdbare ramp.” Aldus het letterlijke oordeel van een internationaal panel over de aanpak van de coronacrisis.

Wat intussen al lang verworven kennis zou moeten zijn, is nu bevestigd door The Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response. Het panel komt tot dezelfde harde conclusie als de al meer dan een jaar oude analyse van Pala en andere critici: de aanpak van de coronacrisis was catastrofaal slecht en leidde tot een rampzalige pandemie die perfect te vermijden was.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport COVID-19: Make it the Last Pandemic van het panel laten weinig ruimte voor een andere conclusie. Dit zijn ze:

jarenlange waarschuwingen over de dreiging van een pandemie zijn genegeerd;

de internationale gemeenschap liet kostbare tijd verloren gaan;

de meeste landen kozen voor een wait and see houding in plaats van de besmettingen doortastend in te dijken wat de pandemie had kunnen voorkomen;

totale afwezigheid van gecoördineerd, mondiaal leiderschap;

gebrek aan voorbereiding op een pandemie maakte dat er te weinig geld was voorzien, waarna het vrijmaken van budget al te traag verliep;

onbestaande planning en lekke sociale bescherming leidden tot grotere ongelijkheden waarbij een zware, disproportionele tol is betaald door vrouwen en kwetsbare groepen.

De bijziendheid van een onafhankelijk panel

Wat niet in het rapport staat, is waarom de meeste landen die rampzalige wait and see keuze maakten. Dat was omdat de meeste deskundigen, voorop de virologen, de ernst van het gevaar niet zagen of zelfs minimaliseerden als een ‘zware griep’.

Ook die les moet geleerd, dat niet alle deskundigen op dezelfde snelle, verantwoorde en wetenschappelijke wijze presteren… Dat deskundigen en organisaties daarenboven hun eigen falen weigeren onder ogen te zien, maakt het nog problematischer.

In dat verband verzuimt dit rapport ook om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in alle openheid ernstig te beoordelen. De conclusies van het panel pakken het WHO functioneren met fluwelen handschoenen aan, in al te omfloerste taal. Van een onafhankelijk panel mag men meer verwachten dan “de onafhankelijkheid moet worden versterkt”. Zeg dan duidelijk wat er fout liep met de onafhankelijkheid van de WHO.

Traagheid van begrip, oordeel, handelen, evalueren, leren…

Meer dan ironisch is overigens dat de evaluatie door The Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response slechts startte in september 2020, meer dan acht maanden nadat het virus bekend raakte en drie maanden nadat Pala al 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden? publiceerde.

Het illustreert perfect de kern van het probleem in de aanpak van de coronacrisis en alle andere mondiale crises, traagheid… in alle mogelijke betekenissen, van begrip, van oordeel, van handelen… van evalueren, van leren…

Voor wie wil leren, is zowel het volledige rapport, een samenvatting als een overzicht van 13 keerpunten die de coronacrisis vorm gaven online te vinden, zie verder bij 'bronnen'.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur van 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden?

Bronnen
Op de website van The Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response zijn naast het hoofdrapport COVID-19: Make it the Last Pandemic ook een Samenvatting en het 13 momenten tellende overzicht How an Outbreak Became a Pandemic: The defining moments of the COVID-19 pandemic
Op de website van de WHO staan de director general’s opening remarks at the launch of the ipppr report


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook