Home

Web-TV - Koe 80 heeft een probleem: boer tegen landbouwindustrie

Duur: 
9'45"

Wil je weten waarom in Afrika mensen de boot nemen naar Europa? Kijk dan hoe de massale sojateelt in Brazilië het oerwoud en de kleine boeren verdringt, hoe die soja in Europa melk- en graanoverschotten veroorzaakt, en hoe die de boerinnen in West-Afrika beletten om hun melk en gierst verkocht te krijgen.

850 miljoen mensen hebben honger en zijn ondervoed. 600 miljoen daarvan zijn zelf boer of boerin. De huidige industriële wereldlandbouw werkt duidelijk niet in het voordeel van het platteland. Boeren uit Brazilië, Senegal en Frankrijk verzetten zich tegen een landbouw die melk- en graanoverschotten voortbrengt, daarmee de lokale boeren in Afrika en elders oneerlijk beconcurreert en hun inkomen keldert. Ze pleiten voor een landbouw die vooral regionaal is, die iedereen aan eten helpt en waarvan de boeren fatsoenlijk kunnen leven.

Lees ook

VOORDEELAANBOD - 15 i.p.v. 27 EURO - Het mondiale uitzendkantoor. Waardig werk in tijden van globalisering en crisis - boek+dvd

Fruitplukster, fabrieksarbeider, gezondheidswerker, websitebouwster of postbode, we moeten (bijna) allemaal werken om te leven. Niet evident nu wereldwijd de economische crisis woedt, bovenop een ecologische en een sociale crisis. Miljoenen mensen verliezen hun job, terwijl de helft van alle werkende mensen minder dan twee euro per dag verdient.

De globalisering van de economie heeft vele landen rijker gemaakt, vooral in Azië. Maar ook de inkomensongelijkheid groeide in de meeste landen. Bedrijven jagen voortdurend op de goedkoopste en minst beschermde arbeid. Het internet heeft hen bovendien een virtuele mondiale fabriekshal bezorgd. Als nooit tevoren kunnen ze het werk in stukjes hakken en uitbesteden in hun mondiale uitzendkantoor. Zo komt het dat bijna overal het aandeel van de lonen in de economie zakt en werknemers op allerlei manieren onder druk staan.

Kan het beter? Zeker. Landen als China, Brazilië of India zetten stappen om de positie van de werknemers te verbeteren. En de dringende aanpak van onze milieuproblemen is wereldwijd één grote schreeuw om werk. De crisis is een aansporing om een economie te bouwen die én sociaal is én ecologisch én democratisch.