Home

Web-TV - Koe 80 heeft een probleem: boer tegen landbouwindustrie

Duur: 
9'45"

Wil je weten waarom in Afrika mensen de boot nemen naar Europa? Kijk dan hoe de massale sojateelt in Brazilië het oerwoud en de kleine boeren verdringt, hoe die soja in Europa melk- en graanoverschotten veroorzaakt, en hoe die de boerinnen in West-Afrika beletten om hun melk en gierst verkocht te krijgen.

850 miljoen mensen hebben honger en zijn ondervoed. 600 miljoen daarvan zijn zelf boer of boerin. De huidige industriële wereldlandbouw werkt duidelijk niet in het voordeel van het platteland. Boeren uit Brazilië, Senegal en Frankrijk verzetten zich tegen een landbouw die melk- en graanoverschotten voortbrengt, daarmee de lokale boeren in Afrika en elders oneerlijk beconcurreert en hun inkomen keldert. Ze pleiten voor een landbouw die vooral regionaal is, die iedereen aan eten helpt en waarvan de boeren fatsoenlijk kunnen leven.

Share buttons: 

Lees ook