Accueil

Steun PALA

KLIK HIER OM PALA 2 EURO STEUNGEVER TE WORDEN

De PALAbrief en website zijn gratis.

Maar iedereen weet natuurlijk dat het zonder middelen niet kan. Pala werkt zonder subsidies. Wat we nu doen, drijft op bescheiden inkomsten uit voordrachten, de verkoop van boeken, af en toe een advertentie, enige sponsoring, veel vrijwillige inzet én op steun van een aantal abonnees.

Op dit ogenblikt telt Pala meer dan 25.000 abonnees. Er is echt wel een stroom van mensen die wil weten hoe onze wereld eraan toe is. En die verkiezen dat er ook aandacht is voor de vragen waar het naartoe moet, en hoe we daar dan geraken. Het zou goed zijn dat Pala met die 3-delige aanpak nog meer en beter kan berichten, en meer mensen bereiken.

Om ons daar volop op te kunnen concentreren, rekenen we in de eerste plaats op onze lezers. Uw steun, maandelijks, jaarlijks of éénmalig, is welkom op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw -  3001 Leuven met vermelding 'Steun Pala'. Alvast dank.

En misschien wil u wel vaste steungever worden?

We hopen ook op Pala abonnees die vaste steungever worden. Wij stellen een richtbedrag voor van 2 euro per maand of 24 euro per jaar - klik hier