Home

Delokalisatie vanuit België naar Zuidoost-Azië en naar China?

Verplaatsen Belgische economische activiteiten zich naar Zuidoost-Azië? Waarschijnlijk wel, is het voorzichtige antwoord van het Federaal Planbureau. In 1995 vertoont onze handel met de Filipijnen, Hong Kong, Indonesië, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand en Zuid-Korea nog een overschot van een half procent van ons bruto nationaal inkomen. We verkopen veel meer aan die landen dan we bij hen kopen. Maar acht jaar later is er geen overschot meer, wel een tekort van maar liefst een half procent van ons inkomen, volgens het Planbureau een aanwijzing van delokalisatie.
En wat met China? De snel stijgende invoer vanuit China, tien jaar geleden nog maar de helft van die van de Zuidoost-Aziatische landen, is nu reeds groter geworden. In 1995 hadden we een tekort op de handelsbalans met China van 0,3 procent van ons nationaal inkomen. In 2003 is dat deficit verviervoudigd tot 1,2 procent. Het Planbureau twijfelt niet, voor een deel is dat financiële gat in de Belgische broekzak veroorzaakt door delokalisatie.
Rapport Federaal Planbureau http://www.plan.be/nl/pub/wp/wp0516/wp0516nl.pdf
Artikel over delokalisatie http://www.ikwilniet.org/palabrief.php?showarticle=1&id=00037

Landen: 
Thema: 

Lees ook