Home

Financiële crisis - wat nu? Gevraagd - politiek met visie

Regeerders zijn er om het hoofd koel te houden in woelige en moeilijke tijden. En vooral moeten ze zich altijd blijven concentreren op hoe ook voor morgen een goede samenleving te bouwen. Crises zijn uitdagingen, zoals wel eens is gezegd, en ze zijn vooral de grootste kansen om in de richting te marcheren die men uit wil.

Twintig jaar lang zijn onze politici zichzelf blijven voorhouden dat ze niet opkonden tegen de algemene hang naar meer markt, meer privatiseringen en meer laissez-faire, ook in de gevallen dat het manifest om foute keuzes ging. Vandaag valt het failliet van een dergelijk éénzijdige benadering niet langer te ontkennen.

Als ze verstandig zijn, kunnen onze politici gebruikmaken van de huidige financiële crisis om het tij te keren. Want als we een democratische, een sociale en een ecologische samenleving willen uitbouwen, moeten we als ‘samenleving' alvast zeker beschikken over onze financiële hefbomen (overheids- en coöperatieve banken en ook investeringsinstrumenten), ook bijvoorbeeld over onze energiemaatschappijen (alweer van overheid en/of coöperaties) en ons publiek vervoer. Dat alles is dringend nodig om een sociaalecologische ombouw te realiseren van onze economie en ook morgen welvarend en goed te kunnen leven.

Neem Brussel bijvoorbeeld. Veel mensen wonen er voor veel te dure huurprijzen in slecht geïsoleerde woningen. In de winter vliegt het geld door ramen en deuren. Grootschalig investeren in sociale passiefwoningen zou werk creëren, de armoede bestrijden en is nog milieuvriendelijk ook. Als de banken en de energiebedrijven ‘van ons' zijn, kunnen we hen verplichten te doen wat goed is voor iedereen, en niet wat alleen maar goed is voor hun aandeelhouders en de bonussen van de topmanagers.

Het lijkt er echter op dat de politici in Europa en elders de open scorekansen ver naast aan het schieten zijn (ze zijn daarbij overigens niet geholpen door media die de open scorekansen ook amper zien). Blijkbaar willen onze politici nog altijd niet begrijpen dat zij en wij allemaal veel beter af zouden zijn met overheidsbanken en coöperatieve banken. Dan pas kunnen zij en wij een beleid aansturen dat leidt naar een economie die welvaart produceert voor iedereen, en dat op de meest ecologisch verantwoorde wijze. Pas dan is geld weer een middel om economie mogelijk te maken, en economie een middel om mensen te laten leven.

Voor alle duidelijkheid, laten we zeker in de grootst mogelijke mate blijven gebruikmaken van de vrije markt - als een middel, niet als een heilige koe - overal waar die de beste resultaten oplevert.

Websites

Veel meer over hoe een goede samenleving te realiseren is te lezen in het pas verschenen boek ‘Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving' - klik bovenaan rechts voor meer info en bestellen

voordeelaanbod boekpakket Van eiland tot wereld + tweede weggeefexemplaar voor 15 i.p.v. 19 euro   klik hier voor meer info en bestellen (enkel geldig met deze link)

Meer artikels over de financiële crisis zijn te lezen op www.pala.be en www.attac.be 

Regio's: 

Lees ook