Home

Nestlé Hongkong neemt een loopje met fundamentele vakbondsrechten

In juli 2008 legden de arbeiders van de Nestlé-diepvriesproductenfabriek in Hongkong het werk gedurende drie dagen neer om te protesteren tegen de schendingen van fundamentele vakbondsrechten. Dat was nog nooit eerder gebeurd in de Chinese vestiging van de Zwitserse voedingsmultinational. Ondanks beloften van het lokale management is zes maand later de situatie van de Nestlé-werknemers allerminst verbeterd. Vorige week heeft de lokale vakbond, de Hong Kong Nestlé Workers Union, die is aangesloten bij de IUF, de internationale federatie van vakbonden uit de voedingsindustrie, nieuwe acties aangekondigd.
De Nestlé-directie weigert nog altijd de vakbond te erkennen als gesprekspartner bij collectieve onderhandelingen ondanks het feit dat ruim 98 procent van de chauffeurs, laders en verkoopspersoneel in de zuivelafdeling bij de vakbond is aangesloten. De vakbond had nochtans - zoals eerder afgesproken - de directie een volledige lijst bezorgd met de namen van alle vakbondsleden. Bovendien werden de contracten van tijdelijke werknemers nog voor de einddatum eenzijdig opgezegd en blijft het aantal werknemers met een vast contract beneden het vorig jaar afgesproken minimum. In juli kreeg de staking veel weerklank in de media van Hongkong. Werknemers vertelden dat ze soms werkdagen van 17 uur moesten presteren en dat ze nooit zeker waren of ze nog een nieuw contract zouden krijgen na de afloop van een tijdelijke termijn. Volgens de Hongkongse wetgeving moet een arbeider na een tijdelijk contract van 12 maanden een permanente arbeidsovereenkomst krijgen. Maar Nestlé lapte die regel aan zijn laars door mensen 14 dagen voor het einde van hun contract de laan uit te sturen en ze daarna opnieuw een tijdelijk contract aan te bieden. De vakbondsleiders zijn dergelijke praktijken beu en hebben internationale steun gezocht voor nieuwe acties. (JVC)

Klik voor artikel over vakbondsacties bij Nestlé-vestiging in Hongkong

Landen: 

Lees ook