Home

Roemenië wil duurzame samenleving...

We weten het stilaan allemaal. De manier waarop we het samenleven organiseren, is niet zo duurzaam. Dikwijls zit de inkomensverdeling heel scheef, velen raken niet aan voldoende eten of drinken, en een gezond leven mogen ze wel vergeten. Zeker in de rijke landen leven we op een al te grote ecologische voet.

Eén voorwaarde om de samenleving een betere richting uit te sturen is het meten van de duurzaamheid. In 2006 is daarvoor de Index voor een Duurzame Samenleving ontwikkeld die 150 landen ‘weegt'. Roemenië staat daar in 2008 op plaats 70. En van de 37 Europese landen neemt het plaats 23 in.

Roemenië doet er nu een schep bovenop met een aantal extra indicatoren te onderzoeken. Daaruit is nu een nationale index voortgekomen, en er volgen nog regionale indexen voor elk van de acht regio's.

Bedoeling van dat alles is natuurlijk om het beleid te helpen bij de omschakeling van het land richting duurzaamheid. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat er in de praktijk iets verandert. De beleidskeuzes van overheden zijn in elk geval cruciaal bij het op de sporen zetten van de sociaal-ecologische economieën die we nodig hebben. Waarbij, voor alle duidelijkheid, elk van ons de eigen verantwoordelijkheid moet blijven nemen.

KRAS scholieren nemen het op voor een ander energiebeleid

Een jaar lang hebben 700 Vlaamse scholieren zich toegelegd op energie. Op hun overkoepelende slotzitting in Brussel kwamen ze met een krachtige resolutie: Europa mag enkel nog olie en aardgas toelaten voor industriële toepassingen; kernenergie is geen optie, wel hernieuwbare energie; industriële productie moet in gesloten kring verlopen; en voor bedrijven die het pad van energiezuinigheid en alternatieve energie niet bewandelen wacht de stok. (DB)

websites

klik hier voor Romania, on its way to a sustainable society (PDF document)

klik hier voor Index voor een Duurzame Samenleving

klik hier voor de volledige slotresolutie van de Vlaamse scholieren

klik hier voor Roemenië Landenboek, auteur Jan Willem Bos, 130 p., met foto's plus uitvouwbare overzichtskaart

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook