Home

Wetenschappelijke klokkenluidster bedreigd met juridische vervolging

Klik om te vergroten

De Franse professor die onterecht hydroxychloroquine aanraadde voor de behandeling van covid-19 heeft klacht ingediend tegen de wetenschapster die fouten reveleerde in zijn onderzoek. Honderden academici verdedigen haar.

In het begin van de coronacrisis werd Didier Raoult wereldbekend met het aanbevelen van het malariamiddel hydroxychloroquine voor de behandeling van door covid-19 getroffen zieken.

Minder bekend is dat deze Franse professor meer dan eens is betrapt op fouten in zijn wetenschappelijk onderzoek.

Knoeiende wetenschappers zijn ontzettend schadelijk

De Nederlandse wetenschapster Elisabeth Bik plaatste meteen in maart 2020 publiek grote vraagtekens bij de studie van Didier Raoult over hydroxychloroquine. Ze wees op methodologische fouten. En ze ontdekte dat gegevens over een aantal patiënten ontbraken in het eindresultaat.

Intussen hebben verscheidene degelijke onderzoeken aangetoond dat het middel ongeschikt is om covid-19 te behandelen.

Van een rechtgeaarde wetenschapper moeten academische wereld en samenleving kunnen verwachten, zelfs eisen dat hij de bevindingen van collega-wetenschappers aanvaardt én zijn fouten toegeeft. Want geknoei met wetenschappelijke gegevens en halsstarrig vasthouden aan een onwaarheid is van het slechtste dat ons kan overkomen.

Politiek en samenleving moeten kunnen rekenen op de betrouwbaarheid van de wetenschap en dus op haar capaciteit om fouten op te sporen en recht te zetten. Die degelijke wetenschap moet haar immers op de beste wijze adviseren bij het beleid en bij moeilijke beslissingen.

Academisch protest

Maar zich excuseren voor zijn fouten is niet wat Raoult doet. In interviews en op sociale media vallen hij en z’n aanhangers Bik aan.

Samen met een collega wendt hij zich eind april 2021 zelfs tot de justitie in Marseille. Hun aanklacht tegen Elisabeth luidt o.a., in het Frans, “harcèlement, tentative de chantage et d’extorsion”; in het Nederlands: “intimidatie, poging tot chantage en afpersing”.

De verontwaardiging onder academici over die juridische stappen vanwege een op fouten betrapte professor is groot. Al vele honderden wetenschappers uit tal van landen verdedigen in een open brief Elisabeth Bik en roepen op om wetenschappelijke klokkenluiders te beschermen. (db)

Bronnen
World expert in scientific misconduct faces legal action for challenging integrity of hydroxychloroquine study, in The Guardian
Open Letter: Scientists stand up to protect academic whistleblowers and post-publication peer review
Engelstalige Wikipedia
Franstalige Wikipedia
Science Integrity Digest – A blog about science integrity, by Elisabeth Bik

Lees ook deze Pala artikels
Kijk mama, zonder hersens
Hoe traag mag inzicht van corona ‘deskundigen’ voortschrijden?
Verbinding als strategie voor een duurzame toekomst

Meer artikels zijn te vinden bij de term ‘wetenschap’ in het Pala woordenboek


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook