Accueil

De "groene" ambities van de NMBS en andere Europese spoorbedrijven

Binnenkort start weer de jaarlijkse Week van de Vervoering (derde week van september) waarbij de aandacht van het grote publiek wordt gevestigd op duurzame mobiliteit. In het Activiteitenverslag 2008 van de NMBS-groep laat de nationale spoorwegmaatschappij geen kans onbenut om de reiziger te wijzen op de ‘groene' aspecten van het reizen per trein.

Het binnenlandse treinverkeer vestigde vorig jaar een nieuw record: 206 miljoen reizigers. Al negen jaar lang vervoert de NMBS elk jaar ongeveer vijf procent meer mensen. Ze is goed op weg om de door de federale overheid gestelde doelstellingen ruimschoots te halen. In 2012 zouden er 234 miljoen treinreizigers moeten zijn. Volgens de NMBS is de sleutelrol van de trein het antwoord van de transportsector op de klimaatverandering. Als een werknemer jaarlijks 7000 km met de trein aflegt in plaats van met een (nog altijd fiscaal aantrekkelijke) bedrijfswagen, dan wordt er op jaarbasis een ton minder CO2 geproduceerd.  Ook de grote infrastructuurwerken die al werden uitgevoerd zoals de hogesnelheidslijnen naar Duitsland en Nederland, en het fors achterstand opgelopen Gewestelijk Expresnet (GEN) rond Brussel, moeten op termijn bijdragen aan de ambitieuze doelstellingen van de spoorwegen op het vlak van milieu en de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het GEN zou het aantal wagens in en rond de hoofdstad moeten helpen verminderen en tegelijk de economische kansen van de grote regio vergroten. Of beide samen te realiseren zijn, is een andere vraag. Bovendien zorgen de complexe communautaire verhoudingen ervoor dat er altijd wel iemand dwars ligt en dus voor vertragingen zorgt bij de uitvoering van projecten die de grenzen van de gewesten overschrijden, Kyoto-protocol of niet.

De energiefactuur van de NMBS-groep liep vorig jaar echter fors op. Niet minder dan 85 procent van de verbruikte energie was nodig om de treinen te laten rijden. Voor elektriciteit bedroeg de gemiddelde prijsstijging 12 procent, voor diesel zelfs ruim 50 procent. Electrabel is nog altijd de elektriciteitsleverancier van de NMBS-groep, wat inhoudt dat de meeste stroom afkomstig is van kerncentrales. Toch wil de NMBS ook hier het groene imago uitspelen. Een project voorziet in de bouw van een windmolenpark langs de hogesnelheidslijn Leuven-Luik ter hoogte van Landen. Als alle 20 turbines operatief zijn, zouden ze 2,5 megawatt stroom leveren aan het spoornet, voldoende om de hogesnelheidstreinen op windenergie te laten rijden. Twee derden van de productie van het windmolenpark gaat naar het reguliere net.

Een gemiddelde treinrit kost slechts half zoveel energie als dezelfde verplaatsing met de wagen. Tijdens de spits, wanneer de treinen goed vol zitten en de wagens in de files meestal met één persoon aan boord staan aan te schuiven, is de trein gemiddeld 7 tot 9 keer zuiniger. De spoorwegen verbruiken 3,4 procent van alle energie die alle transportmiddelen in België samen opgebruiken, maar ze zijn wel goed voor 7 procent van alle reizigers en 10,6 procent van alle vervoerde goederen.

De Portugese spoorwegen (CP) spelen al enkele jaren bewust in op de groeiende milieugevoeligheid van het publiek; De reizigers worden aan boord speciaal bedankt omdat ze voor de trein hebben gekozen en zodoende minder bijdragen tot de uitstoot van broeikasgassen dan de autogebruikers. En op de website van de Duitse spoorwegen (DB) kan je precies berekenen hoeveel een rit met de trein en eenzelfde afstand met een gemiddelde auto zal bijdragen tot de opwarming van de aarde.
Wie zich duurzaam wil verplaatsen, heeft alvast stof tot nadenken. (JVC)

Klik voor NMBS

Klik voor dossier ‘De auto moet groener' op Knack-Online

Wie zelf eens graag berekent hoeveel de verschillende vervoersvormen verbruiken en hoeveel ze bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen moet zeker eens een kijkje nemen op de volgende websites:
www.ecopassenger.org
www.ecotransit.org

Regio's: 
Landen: 

Lees ook