Accueil

De plannen van Unesco, ons mondiale ‘ministerie' van onderwijs, wetenschap en cultuur

Met Montenegro erbij en de terugkeer van Singapore telt Unesco 193 leden. Begin deze maand hebben ze hun 34ste Algemene Vergadering beëindigd. Ze bepaalden de strategie voor de komende zes jaar en het programma annex budget voor 2008-2009.
Er is gekozen voor vijf strategische prioriteiten. Allereerst is er het belang van levenslange en kwalitatieve educatie voor iedereen; daarmee hangt ook de ambitie samen van kennissamenlevingen die inclusief zijn, die niemand uitsluiten; vervolgens het mobiliseren van wetenschappelijke kennis en van een beleid van duurzame ontwikkeling; culturele diversiteit en interculturele dialoog staat al even hoog op de agenda;  en hoe omgaan met nieuwe ethische vraagstukken als vijfde prioriteit.
Wie iets wil bereiken, kan niet zonder de middelen daarvoor. De komende twee jaar bedraagt het Unesco budget 631 miljoen dollar. Voor een wereldorganisatie is dat niet zo indrukwekkend, evenmin de stijging van slechts 3,4 procent want die is beduidend minder dan de mondiale welvaartsgroei.
De inzet van dat geld leert ons wat meer over wat meest belangrijk is bij Unesco. Voor opvoeding is 108,4 miljoen dollar voorzien. Natuurwetenschappen krijgt 56 miljoen, de sociale wetenschappen 29,1 miljoen. Voor cultuur is 51,3 miljoen voorzien en de communicatie- en informatiesector kan rekenen op 32 miljoen.

Tweemaal is ook verzamelen geblazen in ministeriële rondetafels, één over Onderwijs en Economisch Ontwikkeling en een tweede over Wetenschap en Technologie voor Duurzame Ontwikkeling, de Rol van Unesco. Niet onbelangrijk is de steun die de Algemene Vergadering uitsprak voor de viering in 2008 van de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens.

Weblinks

Meer info over de Unesco Algemene Vergadering

Regio's: 

Lees ook

Braindrain medisch personeel doet onderwijsinspanning te niet

De VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur, UNESCO, vraagt deze week wereldwijd aandacht voor een basismensenrecht en bovendien één van de acht Millenniumdoelstellingen: onderwijs voor iedereen. Het gebrek aan voldoende leerkrachten om de groeiende schoolbevolking op te vangen, laat zich vooral in Afrikaanse landen sterk voelen. Maar anderzijds kampen landen in Zuidelijk Afrika met een toenemende braindrain van hoogopgeleid medisch personeel. In Zambia bijvoorbeeld is de toestand extra nijpend. Elk jaar verlaten dokters, verpleegkundigen en vroedvrouwen het land om een beter betaalde job te zoeken in Zuid-Afrika, Europa of de VS.