Home

De antwoorden van het antiglobalisme - INHOUDSTAFEL

DE ANTWOORDEN
VAN HET ANTIGLOBALISME

VAN SEATTLE TOT PORTO ALEGRE

 

DIRK BARREZ

INHOUD

Voorwoord – Anders en beter                                                                              13

Inleiding – Porto Alegre, een haven van blijheid                                              16

Proloog – Alle grote dingen zijn gebeurd door te dromen                            19

 

DEEL 1 – GLOBALISERING

Vrije markteconomie en kapitalisme – Een welvaartsmachine voor een gelukkige minderheid                                                                                              23

De zegeningen van de vrije markt

Globalisering – Een oude bekende, de naam is kapitalisme                           25

Al vijfhonderd jaar globalisering – Een welvaartsmachine met scherpe kanten: groeiende deficits - De mens in dienst van de economie?

Over de scherpe kanten van de huidige globalisering                                    28

Wat leert het terrein? - Beweging lokaal en globaal - Van verhalen naar verklaringen - Globalisering, wat is het nu? Poging tot conclusie - Over globalisering, neoliberalisme, kapitalisme en structuurbreuken

 

DEEL 2 - EEN ANDERE WERELD IS MOGELIJK

Van Seattle tot Porto Alegre - Het verzet wordt opnieuw zichtbaar             55

Soms sluimerend, maar verzet was er - Daar is het verzet weer - Seattle

Porto Alegre - Voorbij het verzet                                                                           63

Een andere wereld is mogelijk - Porto Alegre, van idee tot werkelijkheid - Hoge verwachtingen in Porto Alegre - Tweesprong

Werken aan een andere wereld – Geen illusie                                                  69

Omkering van de waarden                                                                                    73

 

DEEL 3 – DE CREATIE VAN WELVAART

Eten, begin van alle welvaart                                                                              79

Deze globalisering produceert armoede en honger - Armoede en honger migreren naar de stad - Voorrang voor thuismarkten en regionale markten - De strijdpunten van deze boerenbewegingen - Beweging maken, lokaal en globaal

Handel zal u voeden, voor wie dat wil geloven                                               85

Een halve waarheid - Conclusie: zorg zelf voor eten

Nog meer welvaart – De productie van goederen en diensten                  91

Aversie voor ondernemen - Het recht op ondernemen - Industrialisering als hefboom voor de creatie van welvaart – Hoe moet het dan? – De thuismarkteconomie – Wat is rijkdom?

Handel zal u verrijken – Ja, maar…                                                                  101

De plussen en minnen van handel: uitkomst onzeker - Regels voor het handelsspel  - Sociale regels voor het economisch spel – Ecologische regels voor het  economisch spel

Geld op hol                                                                                                          108

Tobintaks en andere voorstellen - Gedeelde voorstellen - Noodzakelijk maar onvoldoende

Het bedrijfsleven: vijand of koele minnaar?                                                112

Winst, mensen, aarde - Schone schijn of meer? - Belangentegenstellingen - Duurzaam ondernemen, een maatschappelijke opdracht – Een moeilijke maar mogelijke verhouding

De welvaartsproductie - Alternatieven voor het huidige kapitalisme   121

Nog even over productiemiddelen - Twee soorten alternatieven: neokeynesianisme en postkapitalisme – Economische alternatieven - de herovering van de economie

 

DEEL 4 – DE VERDELING VAN WELVAART

Het belang van natuurlijke rijkdommen - Creatie én verdeling van welvaart                                                                                129

Zeggenschap over natuurlijke hulpbronnen - Verbod op verhandeling van natuurlijke rijkdommen – Publieke goederen

Het belang van een duurzame ontwikkeling                                                    133

Hoe wetenschap en technologie aanwenden voor menselijke ontwikkeling? 136

Genetisch gewijzigde gewassen - Wetenschap en technologie: afwijzen of kritisch inpassen? – Gebruik wetenschap en technologie voor wat ze waard zijn

Verdeling en herverdeling van welvaart                                                                143

De rol en de stem van vakbonden – Overleg of strijd? - Welvaartsverdeling waarborgt mensen hun mensenrechten – Het idee van een basisinkomen - Voor iedereen een kwart euro per dag (om te beginnen) – Werk aan de winkel voor de rijken

 

DEEL 5 – DE UITOEFENING VAN POLITIEKE MACHT                                    

Voorspel vol Newspeak

De mondiale democratie uitvinden                                                                  159

Soevereiniteit en mensenrechten – Verenigde Naties uitbouwen – De wereld van de volkeren - Democratie van dorp tot wereld - Politieke en economische democratie - Van directe democratie tot nieuw internationalisme - Het tegenwicht moet van de politiek komen

Politici over mondiale politiek                                                                           170

Een parlementair samenwerkingsplatform - De wereld volgens Harlem Desir en zijn politieke medestanders – Samenspel tussen politiek en beweging – De Europese ervaring - Wereldparlement

Oorlog en vrede                                                                                                   179

Armoede en marginalisering als bron van conflicten – Bruggen bouwen - VN-politiemacht – De secretaris-generaal of de president

Democratisering en emancipatie                                                                    186

Feminisering van de armoede – Cultuur is alles – Onaanraakbaren - Gezocht: een krachtige mondiale sociale beweging

 

DEEL 6 - DE CIVIELE SAMENLEVING EN HET PUBLIEKE STRIJDTONEEL

Burgermozaïek

Sociale beweging, geen kinderspel                                                                 194

Wie verandering wil, moeten weten wat te veranderen - Als Sisyphus - Sociale beweging versus civiele samenleving - Bloeiende civiele samenleving als voedingsbodem voor antiglobaliseringsbeweging – Sociale beweging begint lokaal

Hoe moet het verder met de antiglobaliseringsbeweging?                      201

Vertrouwen – Verenigen – Verzet - Verzet… geen synoniem van geweld – De strategie van het verzet - Machtsopbouw van vakbondsbeweging en andere bewegingen – Brede regenboogcoalities – Onze plaats is in Porto Alegre - Het belang van bewustwording en educatie – De plaats en de rol van NGO’s – Over leiderschap - Oproep van Porto Alegre

Sociale beweging moet ook politieke beweging zijn                                  228

Wij zijn geen liefhebbers van staatsgrepen - Over de band tussen beweging en politiek – Hardhorige politici - Povere collectieve intelligentie, heersende ideologie en belangen – Wie verandering wil, moet sterk staan – Van de beweging naar de politiek - En wat met het verschuiven van de macht?

Media, vierde macht of tweede macht?                                                        237

De macht van de media – Kleinere kennishorizon – De merknaam Porto Alegre – Alternatieve media – Weg die oogkleppen

Uitleiding - Waarin Porto Alegre en de antiglobaliseringsbeweging
(voorlopig) tekortschieten
                                                                               244

Met kwaadheid bouw je geen andere wereld – Waar blijven die anderen? – Botsende opvattingen – Nog geen volwaardige beweging – Een beweging met veel potentie – De grootste klip

Besluit – De lange mars van de menselijke rechten en vrijheden          252

Programma voor een andere wereld                                                            254

Lijst van de geïnterviewden                                                                            263

 

Boekinformatie

Barrez Dirk, De antwoorden van het antiglobalisme. Van Seattle tot Porto Alegre, 2001, Globe/Mets en Schilt i.s.m. 11.11.11, 2001, 264 p, in 2004 heruitgegeven door Academia Press en Global Society / PALA (uitverkocht)