Home

Militaire versus gezondheidsuitgaven

Vorig jaar gaf de wereld 1676 miljard dollar uit aan legers en hun wapens. Dat is 2,3 procent van het volledige wereldinkomen. SIPRI, het in Stockholm gevestigde internationale vredesinstituut, werpt een belangrijke kwestie op: hoeveel potentieel aan civiele bestedingen verliezen we hiermee?

In vier regio’s van de wereld meer geld
voor legers dan voor gezondheidszorg

Sipri hanteert daarvoor een vergelijking tussen militaire en gezondheidsuitgaven. Wereldwijd zijn de cijfers in het voordeel van de gezondheidsinspanningen met 5,9 procent van het wereldinkomen. Dat is ruim tweeënhalve maal zoveel als voor militaire uitgaven.

Wie nauwer toekijkt en de vergelijking maakt op regionaal vlak, doet onaangename vaststellingen. In het Midden-Oosten, Centraal- & Zuid-Azië, Oost-Europa en Noord-Afrika is de situatie omgekeerd. Daar gaat er meer geld naar de legers dan naar gezondheidszorg, in de twee eerste regio’s zelfs de helft meer.

En hoe evolueerden de uitgaven in de voorbije twintig jaar? Globaal genomen licht positief: de militiare uitgaven bleven ongeveer gelijk terwijl de gezondheidszorg op zowat tien procent meer kon rekenen. Opnieuw is de situatie echter heel verschillend naargelang de regio.

Sipri probeert tenslotte ook in te schatten wat je allemaal zoal kan doen indien je het geld dat nu een militaire bestemming krijgt in de duurzame ontwikkelingsdoelen zou investeren... heel veel, zo blijkt daaruit. (db)


Bron

Military and social expenditure: the opportunity cost of world military spending

Regio's: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.