Home

Van Tiananmen tot Hongkong, geen plaats voor democratie in China

China is vervelend voorspelbaar als het gaat om het streven naar democratie en zeggenschap in de samenleving. Voor deze éénpartijstaat en dictatuur horen die niet te bestaan, niet in China en niet in Hongkong.

De wereld maakte in recente tijden vooral kennis met het totalitarisme van China bij het gewelddadige neerslaan van het Tiananmenprotest in 1989. Nu is het voluit de beurt aan Hongkong.

De samenleving van Hongkong houdt, na de overdracht door Groot-Brittannië aan China in 1997, sterk aan haar democratie en rechten. Al zeker vijftig jaar lang zouden Chinese wetten niet gelden in Hongkong.

Maar eind juni 2020 passeert in Peking een nieuwe veiligheidswet. Zo maakt China overduidelijk hoe de zaken staan voor de inwoners van Hongkong: vergeet elk autonomiestreven, vergeet uw aanspraken op vele mensenrechten en op democratie.

Totalitarisme aan de winnende hand

Hoe massaal, rechtmatig, volhardend en inventief de protesten van miljoenen Hong Kong burgers al jaren zijn, toch lijkt het er sterk op dat de strijd verloopt in het voordeel van de dictatuur.

Het is een wake-up call voor samenlevingen in de hele wereld. Het extremisme van dictatuur, miskenning van vrijheden en democratische rechten, gebruik van repressie, impliciet dreigen met geweld tot effectieve gewelddadigheid blijft een grote bedreiging en dikwijls gruwelijke realiteit. (1)

Het wordt hard zoeken hoe samenlevingen best te beschermen tegen dergelijke ontsporingen. Voorop is het zaak om deze ontsporingen niet te gaan ontkennen en te willen blijven zien. (2) We moeten blijven beseffen: waar extremisme wint, begint het rijk van de oneerlijke mensen.

Dat is des te meer het geval doordat totalitarisme niet enkel kan steunen op alle oude, klassieke vormen van controle, repressie en dictatuur maar ook op de steeds sterkere digitale varianten daarvan. De macht van staten, ook van degene die min of meer democratisch zijn, over hun burgers neemt bedreigend snel toe. (3)

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur van 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici en TRANSITIE. Onze welvaart van morgen 

Voetnoten

(1) Lees meer over dit gevaar in het artikel Extremisme veronachtzamen, gebaseerd op hoofdstuk negen uit 11 politieke dwaasheden

(2) De blijvend donkere kant bij sommige mensen en organisaties om dictators en dictaturen onkritisch te verafgoden is het onderwerp van het artikel Verafgoding van dictators

(3) Net overigens als die van de grote digitale concerns die zoveel data bemachtigen dat zij de meeste burgers beter kennen dan dat deze zichzelf kennen. Lees hierover We staan allen onder toezicht. Vind nog meer artikelen in het Pala woordenboek onder datademocratie


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Landen: 

Lees ook