Home

60ste verjaardag van de NAVO: topconferentie en tegentop in Straatsburg

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), het westerse militaire bondgenootschap, bestaat dit jaar 60 jaar. Begin april zal dit uitgebreid worden gevierd met een dubbele topconferentie in Straatsburg en Baden-Baden waaraan staatshoofden en regeringsleiders van de 26 lidstaten zullen deelnemen. Op de agenda staat ook de bespreking van het nieuw strategisch concept dat de NAVO een veel ruimere rol in wereldwijde conflicten wil toekennen. Voor president Obama wordt het zijn eerste reis naar Europa sinds zijn aantreden als president van de VS. Maar ook de vredesbeweging en andere sociale bewegingen willen deze gelegenheid aangrijpen om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de politiek van de NAVO die veeleer een bedreiging vormt voor de wereldvrede.

De NAVO werd in 1949, in volle Koude Oorlog, opgericht als westers militair bondgenootschap om het eigen grondgebied te verdedigen tegen een eventuele aanval van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten. Een aanval tegen één lidstaat zou beschouwd worden als een aanval tegen het hele bondgenootschap. Aan de andere kant van het IJzeren Gordijn kwam als reactie hierop het Warschaupact tot stand. Beide militaire blokken bleven tot de val van de Berlijnse Muur in 1989 met getrokken messen tegenover elkaar staan, ook met de dreiging van het gebruik van nucleaire wapens. Na de ontbinding van het Warschaupact zocht de NAVO naar nieuwe bestaansredenen en werd de alliantie fors naar het oosten uitgebreid tot de huidige 26 lidstaten. Nieuwe kandidaten staan klaar om toe te treden. De NAVO heeft haar actieterrein sterk verruimd en treedt ook op buiten het eigen territorium zoals duidelijk werd in de Balkan in de jaren negentig en vooral in de door president Bush geïnspireerde strijd tegen de terreur in Afghanistan. Hoe langer hoe meer gaat de NAVO nauw samenwerken met de Europese Unie inzake intern veiligheidsbeleid en de controle op migratie. In de conceptnota Towards a new Grand Strategy for an Uncertain World uit 2008 pleitten enkele NAVO-topfiguren er zelfs voor dat de NAVO als eerste nucleaire wapens zou gebruiken om een aanval met massavernietigingswapens door schurkenstaten te voorkomen.

Voor de NAVO-top van 3 en 4 april worden 2000 à 2500 officiële deelnemers verwacht. Straatsburg en de nabije Duitse steden Kehl en Baden-Baden worden enkele dagen bezette steden. De vredesbeweging is echter niet zinnens om zich zomaar neer te leggen bij dit grote propagandagebeuren. Van 1 tot 5 april wordt er een internationaal actiekamp georganiseerd om deelnemers aan allerlei protestmanifestaties te huisvesten. Op 2 april zijn er acties voorzien die het verband tussen de NAVO, economische globalisering en militarisering in de verf zetten. Op 3 april begint dan de internationale tegentop waarop een breed scala aan sprekers en groepen hun kritiek op de NAVO naar voren brengen. Deze conferentie wordt onderbroken voor de blokkade-acties en betoging op zaterdag, maar gaat door op zondag. Tegelijk vinden in Baden-Baden protestacties plaats bij de aanvang van de top. Deze acties worden georganiseerd door een hele reeks Duitse, Franse en internationale organisaties. Vredesactie en War Resisters' International zijn actief betrokken bij het brede samenwerkingsverband No to war - No to NATO. Op zaterdag 21 maart hebben Belgische vredesactivisten al geprobeerd om het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te sluiten. Symbolisch werd de NAVO ten grave gedragen. 450 activisten werden daarbij gearresteerd.  (JVC)

Websites

Klik voor Vredesactie NATO GAME OVER foto's van de actie op 21 maart 

Klik voor Vredesactie NATO GAME OVER - meer

Klik voor Tobias Pflüger (MEP): 60 years of NATO are enough! Confronting the war alliance with mass protests

Klik voor Brothers in spirit - Intensification of EU-NATO co-operation

Klik voor War Resisters' International

Regio's: 

Lees ook