Home

70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Op 10 december hoort de mensheid een unieke bladzijde uit haar lange verhaal te vieren. Maar eigenlijk verloopt de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zonder de passende aandacht.

De mens is steeds op zoek naar een beter leven, ook te vatten als een verhaal van rechten en vrijheden. Op 10 december 1948 schrijft de mens van dat verhaal de mooiste en meest unieke bladzijde. Die dag keurt de algemene vergadering van de Verenigde Naties de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ goed.

Die  Verklaring  telt  slechts  dertig  artikelen,  maar  is  een  ontzettend  rijke  en veelzijdige tekst. Het bevat zowel de burgerlijke en politieke vrijheden (tot en met artikel 21), de sociale en economische rechten (artikels 22 tot en met 25), als de culturele rechten (artikels 22, 26 en 27). Ook het recht op ontwikkeling is er reeds in vervat (artikel 28). En zelfs dat rechten ook plichten meebrengen (artikel 29). Tientallen verdragen en  conventies  hebben daarna  die  Universele  Verklaring aangevuld.

Naast  het  recht  op  ontwikkeling  worden  nog  andere  collectieve mensenrechten of solidariteitsrechten geformuleerd, zoals het recht op vrede, het recht op een ongeschonden leefmilieu en het recht van volken op zelfbeschikking.

Bron:
Wie de Verklaring wil nalezen, kan hier terecht.


Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook

Global Compact Migration

De Internationale Overeenkomst over Migratie kan niet op algemene instemming rekenen. Wie een oordeel wil vormen, kan best het document van 34 pagina’s lezen. Dat zijn er niet zoveel, vergelijk bv. met het op tafel liggende Brexit voorstel.