Home

Bedienden en kaderleden


Globalisering gaat ook niet voorbij aan onze bedienden en kaderleden. De vakbond LBC-NVK (ACV) heeft haar vierjaarlijkse congres gewijd aan de vraag hoe solidariteit kan doorwegen nu de economie zich op wereldschaal organiseert en samenlevingen overal worden geconfronteerd met de gevolgen van o.a. heviger concurrentie en verplaatsen van productie. Die globalisering willen tegenhouden is niet het goede antwoord. Wel moet er – samen met andere sociale bewegingen - over gewaakt worden dat er ook genoeg aandacht gaat naar solidariteit, sociale vooruitgang en een gezond milieu, naar duurzame ontwikkeling dus. Vakbonden moeten het beleid – van lokaal tot mondiaal - in die richting bijsturen want het geloof in de markt is nu al te dominant. Net zo zeggen ze niet neen tegen multinationals. Maar om te beletten dat ze werknemers en landen tegen mekaar uitspelen en misbruik maken van delokalisatie en outsourcing is een stevig sociaal tegenwicht nodig. Vakbonden moeten zich internationaal organiseren om ook het sociaal overleg te mondialiseren, om de arbeidsregels overal te doen respecteren en om te beletten dat mondiale ongelijkheid, armoede en uitsluiting toenemen.

LBC-NVK  http://lbc-nvk.acv-online.be/Wie_zijn_we/congres/verslaggeving/verslaggeving.asp?ComponentId=94197&SourcePageId=5885
delokalisatie http://www.ikwilniet.org/woordenboek.php?id=00040

Regio's: 

Lees ook