Home

Congolese olie-inkomsten verdwijnen via spookfirma's van presidentszoon

De Britse anticorruptie waakhond Global Witness heeft onlangs gelijk gekregen van het Londense Hooggerechtshof in het conflict over de publicatie van de verduistering van olie-inkomsten door de zoon van de president van Congo-Brazzaville.
In juni had Global Witness al stukken gepubliceerd uit een rechtzaak in Hongkong waaruit bleek dat regeringsfunctionarissen van het straatarme, maar olierijke Centraal-Afrikaanse land honderdduizenden dollars spendeerden aan onder meer exclusieve designergoederen in Parijs, Milaan en Dubai. De rekeningen werden betaald door spookfirma's geregistreerd in belastingparadijzen die verbonden zijn met toplui van het regime van president Sassou-Nguesso van Congo-Brazzaville. Ook Denis Christel Sassou-Nguesso, zoon van de president en hoofd van Cotrade, het officiële staatsorgaan dat verantwoordelijk is voor de verkoop van Congo's olie, blijkt nu via zijn spookfirma Long Beach Limited geld uit de olie-inkomsten te hebben versast voor persoonlijke aankopen. De presidentszoon had van de Londense rechter geëist dat Global Witness alle persoonlijke rekeninguittreksels in verband met deze zaak van zijn website zou halen. De rechter, Stanley Burnton, volgde de redenering van de mensenrechtenorganisatie die al jarenlang pleit voor openbaarheid en transparantie over wat er met de olie-inkomsten gebeurt. Hij ondersteunde zijn vonnis door te zeggen dat als er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de herkomst van de inkomsten van officiële personen het in het algemeen belang is deze openbaar te maken. "De inkomsten uit de olie-industrie komen toe aan de Congolese bevolking en dienen niet om de privérekeningen te spijzen van diegenen die geacht worden de inkomsten goed te beheren", aldus de rechter. Deze zaak zou ook internationaal nog een staartje kunnen krijgen, want Congo-Brazzaville kreeg vorig jaar nog verregaande kwijtschelding van zijn buitenlandse schuld door de Club van Parijs op voorwaarde dat het de corruptie in de oliesector hard zou aanpakken. Global Witness spreekt van een overwinning voor de Congolese bevolking in haar strijd voor transparantie en tegen corruptie.

Documenten over de verduistering van oliegelden uit Congo-Brazzaville

Regio's: 
Thema: 

Lees ook