Home

Europese Commissie is onvoldoende bewust van gevaren biobrandstoffen

Europese milieuorganisaties en lobbygroepen zijn niet te spreken over het gebrek aan visie in de nieuwe ontwerprichtlijn over Hernieuwbare Energie die de Europese Commissie vorige donderdag voorstelde. Vooral het behoud van de doelstelling uit 2003, om tegen 2020 minstens tien procent van het energieverbruik in de Europese transportsector te betrekken uit hernieuwbare bronnen zoals biobrandstoffen, moet het ontgelden. Eerder had EU-commissaris voor Milieu, Stavros Dimas, in een interview met de BBC al toegegeven dat het streefcijfer van tien procent alleen maar zou leiden tot meer schade aan de tropische regenwouden en verhoogde voedselprijzen voor de armste bevolkingsgroepen. Hij bevestigde dat de EU hiermee geen of onvoldoende rekening had gehouden bij de bepaling van het streefcijfer. Uit talloze studies en onderzoeken blijkt ondertussen dat bij een toenemend gebruik van biobrandstoffen - om o.a. de uitstoot van broeikasgassen uit de verbranding van fossiele brandstoffen te verminderen - de gevolgen voor het milieu in de productielanden niet te overzien zouden zijn. De EU heeft zelf onvoldoende capaciteit om biobrandstoffen of energiegewassen te produceren en is dus afhankelijk van landen zoals Brazilië waar op grote schaal suikerriet in monocultuur wordt verbouwd voor de productie van ethanol of ‘biodiesel'. Het grote waterverbruik, de degradatie van de bodem, het verdwijnen van kostbare ecosystemen en de landconflicten die hiervan het gevolg zijn, dragen niet bij tot een beeld van ‘duurzame productie'. Bovendien staat het zo goed als vast dat bij een massale uitbreiding van het areaal voor agrobrandstoffen de voedselprijzen fors zullen stijgen. Aan de ene kant wil de EU streven naar voedselveiligheid en het terugdringen van de honger in het kader van de Millenniumdoelstellingen, maar aan de andere kant zou het vasthouden aan het streefcijfer de voedselonzekerheid van miljoenen mensen doen toenemen. Dat was zowat de belangrijkste conclusie van speciaal VN-rapporteur voedselveiligheid, Jean Ziegler, die ook door de lobbygroep EU Coherence werd overgenomen. Ook het Environmental Audit Committee van het Britse Lagerhuis en het gerenommeerde The Royal Society pleitten eerder voor een moratorium op het streefcijfer voor biobrandstoffen. Het gevaar bestaat dat de bedoelde vermindering van CO2-uitstoot totaal teniet wordt gedaan door het kappen van het regenwoud. Zolang de duurzaamheid van biobrandstoffen niet is gegarandeerd, blijft het een heel controversieel onderwerp.

Websites

Uitgebreid dossier over de gevaren van biobrandstoffen: Transnational Institute

EU Coherence: The Biofuels Directive: a poor means of achieving energy security 

BiofuelWatch: Oproep voor een moratorium op biobrandstoffen

Rapport van de Britse The Royal Society over ‘Sustainable biofuels: prospects and challenges' (14 januari 2008) 

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook