Home

Groei naar een duurzame en solidaire economie: conferentie in Tilburg

Verregaande economische beleidswijzigingen zijn dringend nodig. Dat is alvast de mening van een groeiend aantal mensen in Nederland en Vlaanderen. Op 10 januari blazen ze verzamelen in Tilburg op de conferentie ‘Groei naar een duurzame en solidaire economie'.
De conferentie bouwt voort op twee vrij succesvolle petities die economische groei en het bruto nationaal product als meetlat voor onze welvaart stevig op de korrel nemen en pleiten voor een goede meetlat die ook sociale en ecologische waarden weet te waarderen. De Nederlandse Tweede Kamer kreeg de petitie aangeboden op 29 augustus 2006, de Belgische regering op 23 april van dit jaar.
De indicator BNP krijgt het verwijt zowel onvolledig als onjuist te zijn. Er is geen gebrek aan alternatieve indicatoren maar daar wordt geen werk van gemaakt.
Alternatieven zijn nochtans nodig om meer dan één reden. Zo blijven armoede en ongelijkheid voortduren bij de huidige economische groei maar krijgt het BNP dat niet in zijn vizier. Hetzelfde geldt voor de overbelasting van natuur en milieu. En waar ‘verrekenen' we de vaststelling dat vanaf een zeker welvaartsniveau meer inkomen niet langer leidt tot meer welzijn of geluk?
In Tilburg zal o.a. in werkgroepen worden gewerkt rond drie stellingen.
Allereerst, mens- en natuurwaarden gaan boven geldelijke belangen. Daarom moeten duurzame en solidaire welvaartsindicatoren leidinggevend zijn bij economisch beslissingen.
Ten tweede moet er komaf worden gemaakt met de huidige economische groei: immateriële welvaartsvergroting moet voorrang krijgen op de materiële, de belasting van mens en natuur moet verminderen en herverdeling gaat boven verrijking.
Ten derde, onze sociale en ecologische problemen zijn zo hoogdringend dat de economie drastisch moet veranderen, op basis van een sociaal contract.

Websites

Klik hier voor alle informatie over en inschrijvingen voor de conferentie ‘Groei naar een duurzame en solidaire economie' in Tilburg op 10 januari 2007
 

Klik hier voor het lezen van de Vlaamse petitie ‘Mondiale meetlat voor duurzaam en welvarend economisch beleid' - om te ondertekenen, naar beneden scrollen en klikken op weblink onder artikel

Klik hier voor meer informatie en ondertekenen Vlaamse petitie - hier is ook de Franse versie van de tekst te vinden

Regio's: 

Lees ook