Home

Tesla staking na zes maanden in hogere versnelling

Tesla strike in Sweden

De grootste Zweedse vakbond schaart zich achter de staking van de Tesla werknemers. De weigering van Tesla om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten, voedt in Noord-Europa al een half jaar een principieel conflict. Inzet is de sociaal gecorrigeerde economie.

Op 14 mei 2024 beslist Unionen, een vakbond met zevenhonderdduizend leden, om het verzet tegen Tesla te steunen. Net als het sinds 27 oktober 2023 stakende IF Metall en andere vakbonden oordeelt hij dat het Noord-Europese model van collectieve arbeidsovereenkomsten en sterke, betrokken vakbonden verdedigd moet worden.

Nu ook de grootste Zweedse vakbond de staking van de Tesla werknemers actief steunt met een blokkade, komt het conflict in een hogere versnelling. Unionen verklaart meer te zullen ondernemen indien Tesla zijn actie probeert te omzeilen.

Voortdurende strijd om nummerplaten

Werknemers van de Zweedse post steunen intussen al maanden de staking; ze weigeren om nummerplaten te bezorgen.

Tesla tracht rechtstreeks aan die platen te komen bij het bedrijf dat ze maakt. Maar het autobedrijf verliest op 16 mei 2024 het beroep dat was aangetekend: de rechtbank verklaart zich onbevoegd.

Fundamenteel conflict kan nog (heel) lang duren

Zowel voor IF Metall en Unionen is de inzet fundamenteel. Zij kunnen en willen niet toegeven op het principe van collectieve arbeidsovereenkomsten, en meer algemeen van een actief sociaal overlegmodel en gecorrigeerde markteconomie.

Die grote inzet kenmerkt niet enkel de vakbonden maar ook de bredere Noord-Europese samenleving. Zelfs investeringsfondsen kanten er zich tegen de aanpak van Tesla.

Voorlopig zijn er geen signalen dat Tesla en de vakbonden snel een akkoord kunnen bereiken. Ook voor het bedrijf is de inzet groot. Het wil wereldwijd vakbonden buitenhouden en ziet daarom toegeven in Zweden niet zitten. (db)

Lees ook
Noord-Europa verdedigt sociaal gecorrigeerde economie tegen Tesla

Lees ook