Home

UNDP toont economische vallen en opstaan van Azië en houdt voor ons de Millenniumdoelstellingen in de gaten

In zijn jaarrapport 2007 Making Globalization work for all verzamelt het United Nations Development Program (UNDP) meer dan interessante informatie. Zo kunnen we leren dat de wereldeconomie de jongste dertig jaar groeit - althans volgens BNP cijfers. In diezelfde periode verkleint de kloof in menselijke ontwikkeling (zoals levensduur en alfabetisering) maar de economische ongelijkheden nemen allerminst af. Die ongelijkheid stijgt zelfs fors en het UNDP waarschuwt ervoor dat die voor veel narigheid zorgt.

Boeiend is de figuur pagina 5 over de economische prestaties van diverse continenten en landen doorheen de eeuwen. Nog in 1820, minder dan tweehonderd jaar geleden, brengt Azië zestig procent van de mondiale welvaart voort en ligt daar het zwaartepunt van de wereldeconomie. Begin 20ste eeuw is het Aziatische aandeel geslonken tot een kwart. En in 1950 is het zelfs minder dan een vijfde. Amper vijftig jaar later, bij het begin van de 21ste eeuw, is dat aandeel verdubbeld en is Azië goed voor bijna veertig procent.

Hou de Millenniumdoelstellingen in de gaten

Nieuw bij UNDP is ook een website die nagaat hoe de landen op onze planeet presteren voor de diverse Millenniumdoelstellingen of MDG's.
Op kaarten is te zien hoeveel mensen moeten overleven met minder dan één dollar per dag, hoe hoog de kindersterfte is, enzovoort. Het is waar - zoals UNDP aangeeft - dat wie doelstellingen formuleert, moet weten waar men aan toe is en waar extra inspanningen nodig zijn.
Anderzijds mag men niet vergeten naar de echte oorzaken te kijken van honger, armoede of kindersterfte. De Millenniumdoelstellingen gaan voorbij aan wat structureel fout loopt in de wereld: onze huidige economie creëert ongelijkheid en is onduurzaam, zowel sociaal als ecologisch. Die kritiek op de MDG's blijf spijtig genoeg overeind.

Websites

UNDP jaarrapport 2007 Making Globalization work for all

MDG Monitor met kaarten

Thuispagina MDG Monitor

Over Azië in de wereld, zie ook Het Gouden Oosten. Europa in de schaduw van Azië

Artikel Millenniumdoelstellingen: armoede en honger halveren kan niet zonder de oorzaak aan te pakken

Regio's: 
Thema: 

Lees ook