Home

Verenigde Naties zien brood in basisinkomen

Zowel in rijke als arme landen komt de economische zekerheid in gevaar, aldus VN algemeen secretaris Ban ki-Moon in de inleiding van The World Economic and Social Survey van dit jaar. Er zijn klimaatverandering en de toename van natuurrampen. Voedselcrisis en financiële crisis maken hun slachtoffers wereldwijd. Vrijgemaakte markten halen het economische bestaan van velen onderuit. Deze grotere en nieuwe risico's bedreigen het recht van alle mensen op een voldoende hoge levensstandaard zodat ze op een fatsoenlijke wijze kunnen leven en bescherming genieten indien ze ziek, werkloos, andersvalide of aan de oude dag toe zijn. Daarom pleit dit VN-onderzoek voor een andere, meer proactieve en coherente aanpak, zowel nationaal als internationaal.

Herverdeling en sociale cohesie zijn geen luxe, maar een noodzaak
Alvast voor de onderzoekers is duidelijk dat men eindelijk opnieuw moet debatteren over (her)verdeling van welvaart. Gedaan met zich exclusief toe te spitsen op de productie van welvaart die dan nog enkel aan vrije marktwerking wordt toegeschreven.
Voor velen heel verrassend - maar niet voor wie zich er al langer mee bezig houdt - is de aandacht in deze VN-studie voor de kracht van een minimum basisinkomen voor iedereen. Dat basisinkomen heeft reeds zijn mogelijkheden bewezen, onder diverse vormen, in zo verscheiden regio's of landen als Alaska, India, Brazilië, en ja ook België, want onze werkloosheidsuitkeringen zijn voor werklozen inderdaad een ‘basisinkomen'.

Deze belangstelling voor het basisinkomen hangt samen met het VN-concept van een ‘mondiale sociale bodem' onder de wereldeconomie. Die moet iedereen een minimum van sociale zekerheid garanderen - zoals trouwens voorzien in de straks 60 jaar oude Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Met dank aan Paul Nollen

Websites

Klik hier voor PDF World Economic and Social Survey ‘Overcoming Economic Insecurity, vooral p.22 en p. 207-208.

Klik hier voor PALAbrief 7 ‘Voor iedereen een mondiaal basisinkomen'

Voor website BIEN netwerk over basisinkomen klik hier

Voor website globalincome.org klik hier

Regio's: 
Thema: 

Lees ook