Home

In verzet tegen de gezondheidscrisis: People's Health Movement wil gezondheid voor iedereen

Basisgezondheidszorg waarin iedereen participeert, samen met een goede economische en sociale ontwikkeling, vormen de sleutels om het fundamentele mensenrecht op gezondheid waar te maken. Dat is de grondgedachte van de Verklaring van Alma Ata uit 1978.

Hoeft het gezegd dat de globalisering van de voorbije decennia deze mooie ambities ondermijnde? Maar vanaf begin deze eeuw is er duidelijk tegenbeweging te bespeuren. Zo vormden in 2000 tweeëntwintig Indiase nationale netwerken de People's Health Movement. Die kwam nadrukkelijk opnieuw op voor Gezondheid voor Iedereen.

Op het einde van hetzelfde jaar 2000 herhaalde deze krachtenbundeling zich op internationaal vlak. Van 4 tot 8 december verzamelden in Savar in Bangladesh bijna 1500 deelnemers uit 92 landen voor de Peoples Health Assembly. Zij verzetten zich tegen de onwil en het falen om Alma Ata in praktijk te brengen, en tegen de mondiale gezondheidscrisis die daar het gevolg van is. Regeringen en internationale instellingen worden hiervoor verantwoordelijk geacht. Het resulteert in het goedkeuren van een Handvest van het Volk voor Gezondheid. Kern daarvan zijn en blijven het mensenrecht op een zo goed mogelijke gezondheid en welbevinden, de keuze voor basisgezondheidszorg, de verantwoordelijkheid die regeringen niet kunnen ontlopen, de participatie van mensen en gezondheidsorganisaties, en de inbedding van dit alles in een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling. Een tweede mondiale samenkomst was er in 2005 in Cuenca, Ecuador.

In dezelfde tegenbeweging zijn de interessante Global Health Watch-rapporten te situeren. Die presenteren een alternatieve kijk op de staat van onze mondiale gezondheid en benadrukken wat moet gebeuren om de oorzaken van ongezondheid en van gezondheidsongelijkheid aan te pakken. (DB)

Klik voor website Peoples Health Movement. Je vindt er het Handvest van het Volk voor Gezondheid

Klik voor Global Health Watch-rapporten

Klik voor World Health Report van de Wereldgezondheidsorganisatie

Regio's: 
Thema: 

Lees ook