Home

40. Een basisinkomen voor alle Palestijnen?

Palestina, Israël en het Midden-Oosten zitten voortdurend in het nieuws. PALA zag tot nu toe geen reden om daar iets aan toe te voegen. De voorbije verkiezingen in Palestina, de oplopende spanningen en vooral de snel verslechterende levenssituatie voor de Palestijnen dwingen tot het zoeken van valabele antwoorden. Tijd voor PALA en de voorstanders van het mondiaal basisinkomen om een oplossing voor te stellen die de Palestijnen alvast hun bestaansrecht kan garanderen. De wereld kan maar best het  basisinkomen invoeren voor de Palestijnen.

Natuurlijk zien wij het basisinkomen als een universeel of mondiaal antwoord op armoede en inkomensongelijkheid, als een garantie om het bestaansrecht van alle zes en een half miljard mensen te realiseren. Maar niets belet om het basisinkomen alvast lokaal te beginnen realiseren, om te beginnen voor de Palestijnen.

Want wat is de situatie?
Een oplossing voor het conflict tussen Israël en Palestina en een echte vrede zijn niet vlug te realiseren.
Evenmin is de economische leefbaarheid van Palestina voor morgen.
De Palestijnen hebben gekozen voor Hamas, een vrije keuze en een keuze waar nogal wat landen het moeilijk mee hebben. Hoe men daar ook over denkt, feit is dat de geldstroom richting Palestina grotendeels is drooggevallen. Vele landen willen geen geld bij de Hamas regering zien terechtkomen.
Als gevolg daarvan worden de leefomstandigheden voor de Palestijnen, in niet al te abnormale tijden reeds aan de slechte kant, helemaal penibel. De benzinetoevoer valt stil, medicijnen zijn vrijwel onvindbaar, ambtenaren zijn onbetaald.
Dit kan zo niet verder en vooral Europa zoekt naar manieren om rechtstreeks de Palestijnse bevolking te helpen.

Welnu, het is niet nodig om daar ik weet niet welk moeilijk steunmechanisme voor uit te dokteren, het basisinkomen komt ons ter hulp.
Dat is een inkomen dat iedereen individueel krijgt, van de geboorte tot de dood, onvoorwaardelijk, omdat alle mensen recht op waardig leven hebben. Het is het meest geschikte middel voor de samenleving om elk van haar leden volwaardig te erkennen en ontplooiingsmogelijkheden te geven. Dat is zeker zo wanneer fatsoenlijk betaald werk ontbreekt, een goed draaiende economie onbereikbaar ver weg blijft en velen de koopkracht mankeren om menswaardig te leven.

Juist omdat het basisinkomen rechtstreeks inkomen aan individuen toekent, kan het de situatie in Palestina deblokkeren. Want het maakt perfect mogelijk dat de internationale gemeenschap, de Europese Unie of individuele landen geld sluizen tot bij de Palestijnen zonder via hun regering te moeten gaan.

We vangen hier drie vliegen in één klap.
Op deze manier slagen we erin om de Palestijnen meteen aan de broodnodige middelen van bestaan te helpen, de allerdringendste opgave.
Zo kan de situatie ook stabiliseren, kunnen de spanningen wegebben en groeit er hopelijk voldoende ruimte om een echt vredesproces kansen te geven.
En we maken van Palestina een ernstige testcase voor het basisinkomen. Want als het lukt in Palestina - zoals het tevoren ook al lukte op kleinschaliger en tijdelijke basis in Mozambique - waarom kan het dan straks niet aangewend worden in Congo, Haïti, Irak,...? en uiteindelijk voor heel de wereld, als een universeel mensenrecht, omdat alle wereldburgers recht hebben op een menselijk bestaan.

Dirk Barrez, 30 mei 2006
Met dank aan Paul Metz

Voor wie nog niet overtuigd is of gewoonweg meer wil lezen over het mondiaal basisinkomen, surf hier naar PALAbrief 7 Voor iedereen een mondiaal basisinkomen van minstens een kwart euro per dag

 

 

 

REAGEREN EN MEEDENKEN kan op het forum van www.globalsociety.be, onder het discussiethema ‘Het verdelingsvraagstuk. Inkomen, werk en welvaart voor iedereen'. Zorg voor korte, doordachte bijdragen, zo komen we samen verder.

 

OVERNAME VAN DE PALA THEMABRIEF door niet-commerciële initiatieven of verenigingen mag, mét volgende bronvermelding ‘Dirk Barrez, PALA nieuwsbrief over onze globaliserende wereld, voor gratis abonneren en forum surf naar www.globalsociety.be. Wij vernemen dat graag via mail

 

.

VOOR WIE MEER DISCUSSIESTOF WIL, surf naar het e-boek en lees vooral deel 6 '(heel) rijk en (heel) arm: het verdelingsvraagstuk' en deel 7 'Kan ieder mens leven?'

Landen: 
Regio's: 

Lees ook