Home

10.000 doden. Nieuwe editie

De snel evoluerende coronacrisis vroeg om evaluatie van het Pala e-boek 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden? Actualisering bleek amper nodig. De meeste vragen over het mislukte beleid blijven onbeantwoord. Vooral ontbreekt - voorlopig? - een klaar gezondheidsdoel. Waar blijft het geloofwaardige perspectief op een uitweg, op een echte oplossing? Daarom is de nieuwe editie aangevuld met het essay de HALFsamenleving.

Klik hier voor bestelling nieuwe editie
10.000 doden & lockdown

Een half jaar na de eerste slaat een nieuwe coronagolf toe, hier en elders. Tijd om onze e-publicatie 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden? nauwgezet te herlezen en, waar nodig, te actualiseren.

Wat bleek? Op enkele kleine aanpassingen na, moest niets worden veranderd. De in de periode maart-mei gemaakte vaststellingen blijven volledig overeind. Vooral treft hoezeer de vele daarop gebaseerde vragen nog even actueel zijn. Ondanks enkele parlementaire commissies krijgen de burgers en vooreerst de vele onschuldige coronaslachtoffers, hun familie, kennissen en nabestaanden geen antwoord op de meest fundamentele vragen.

Waarom nooit beleid om virus buiten te houden of weg te krijgen?

Hoe kon het dat de meest kwetsbaren in de steek zijn gelaten en België wereldrecordhouder coronadoden in verhouding tot de bevolking werd? Tot Peru nog slechter deed. Waarom eigenlijk was er nooit een beleid om het virus buiten te houden? Geen ernstige poging om het in te dammen? Een totaal foute inschatting van het gevaar? Een catastrofale besluiteloosheid? Een lamentabele voorbereiding? Waren de meeste doden vermijdbaar? En zelfs de lockdown?

Al die onbeantwoorde vragen zijn des te erger nu de politiek meer dan ooit het spoor bijster is. Het zogenaamde coronabeleid mist elke geloofwaardigheid, zelfs experts beginnen de cockpit te schuwen.

Onverantwoord hoe traag inzicht vordert

Maar al van in het prille begin van deze crisis blijven ook de opgevoerde wetenschappers ons vele antwoorden schuldig. Waarom beseften zij zo traag het gevaar? Of minimaliseerden ze het zelfs? Hoe kan het dat zij slechts op 12 maart alarm slaan, terwijl collega’s in andere landen veel sneller reageerden, soms zelfs al ruim twee maanden vroeger? Waarom is er nooit het advies gekomen om het virus buiten te houden? Of het in te dammen tot het uitsterft?

Het valt toe te juichen dat zij recent afstand nemen van een slecht beleid. Maar kunnen zij eindelijk, ook in het belang van een open en geloofwaardige wetenschap, klaarheid verschaffen en antwoorden op de vele openstaande vragen over hun traag vorderende corona inzicht? Het is zeker in crises essentieel dat samenleving en politiek op hun wetenschappers kunnen steunen... echte wetenschappers die ook vergissingen en fouten onder ogen durven te zien, kritisch en verantwoordelijk.

Wie leidt ons veilig uit het coronaslachtveld?

Nu het virus opnieuw aan kracht wint, nu er in tegenstelling tot landen als Taiwan of Nieuw-Zeeland (voorlopig?) nog altijd geen fundamenteel ander coronabeleid wordt voorgesteld – niet door politici en niet door ‘deskundigen’ – dan ons over te leveren aan de ups-and-downs van het virus, blijven al die vragen hun volle wrange smaak behouden.

Wat is het gezondheidsdoel?
Waar is het perspectief?

Zullen onze parlementen eindelijk volledige opheldering verschaffen? Zal justitie eindelijk doen wat moet: onderzoeken of er sprake is van schuldig verzuim? Van strafbare fouten? Leggen ze daarmee de basis voor een effectief coronabeleid? Een gezondheidsdoel en coronabeleid dat de bevolking opnieuw hoop biedt?

Zonder perspectief - de HALFsamenleving

Bovenal blijft er nog altijd die pertinente vraag: wie leidt ons veilig uit het coronaslachtveld? Om de pijnlijke uitzichtloze situatie te belichten waarin falende beleidsvoerders onze en vele andere samenlevingen hebben gebracht, is het e-boek aangevuld met het essay de HALFsamenleving.

In de HALFsamenleving veroordelen blinde regeerders en ‘deskundigen’ hun burgers om te moeten voortstrompelen zonder perspectief op echte oplossingen, niet voor het dodende coronavirus, en evenmin voor verwoestende klimaatverandering of voor om het even welke zware crisis.

Wat samenlevingen acuut nodig hebben, is beleid dat crises fundamenteel wegwerkt en uitzicht biedt op een aantrekkelijke toekomst. Daarom verwijst ook deze tweede editie met een overzichtelijke figuur naar de bijdrage Hoe herleving na coronashock best aanpakken? Hoeft het gezegd dat er op dat vlak amper iets is gerealiseerd? Maar feit blijft dat beter beleid wel degelijk mogelijk is, zoals sommige goed geleide landen in deze coronacrisis ook aantonen.

Dirk Barrez - hoofdredacteur Pala.be

Boekinfo
10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden?, 111 vragen om antwoord, een brief aan medeburgers, verkozenen, rechters en pers, Pala.be, tweede editie 21-9-2020 (oorspronkelijke editie 20-5-2020), 32 p, e-publicatie in pdf formaat - klik hier voor info en bestellen

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

LEZERSREACTIE

(18 september 2020)

Onvindbaar griepvaccin

Ik vind dat we ook de werkelijkheid met betrekking tot het griepvirus en griepvaccin onder ogen moeten durven zien. Op dit moment is een griepspuit die ons moet beschermen tegen de jaarlijks opduikende griep in ons land even onvindbaar als een coronavaccin .

Gelukkig woedt er nu nog geen gewoon griepvirus, maar wie garandeert dat dit zo blijft? Ook dit kan duizenden slachtoffers vergen, vooral ouderen. Hoe komt dit dat dit onvindbaar is in ons land? Is er hoop op beterschap ?

Je kunt je laten opschrijven op een wachtlijst bij je apotheker of bij een andere zoeken. Dat laatste helpt niet, overal op! De apotheker wil je opschrijven maar kan niet garanderen dat je dit jaar nog aan de beurt komt: er zijn al drie bladen volgeschreven van wachtenden en dit begin oktober.

We vernemen nu dat de regering besliste de jaarlijkse voorraad met 15 procent te verhogen . 15 procent meer! Terwijl vaccinatie jarenlang is aangeraden, zeker voor oudere mensen. Nu de bevolking eindelijk het belang ervan begint in te zien en zich uiteraard wil laten vaccineren, is de povere voorraad begin oktober reeds op! Of er nog iets bij komt: hoogst onzeker, misschien in november. Voor wie eerst? Ouderen of wie bovenaan staat op een of ander blad bij de apotheker?

Was het zo moeilijk te voorspellen dat de bevolking nu wel een griepspuit zou willen en dat slechts 15 procent extra een lachertje is? Dat moest zeker 50 procent meer zijn. Na de mondmaskers die er niet meer waren (vernietigd) nu de griepspuiten die er niet zijn.

Frans Coenen
 

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Landen: 

Lees ook