Accueil

Nieuws

Nieuws
Lundi 10 décembre 2018

Op 10 december viert de mensheid een unieke bladzijde uit haar lange verhaal. Maar de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens krijgt niet de passende aandacht.Lees verder

Nieuws
Mercredi 28 novembre 2018

Zowat alles is al gezegd over klimaat. En wat is er gedaan?Lees verder

Nieuws
Jeudi 22 novembre 2018

Enkele Nederlandse organisaties willen een petitie indienen om te komen tot “een beleid voor verkleining van onze mondiale voetafdruk”, mede verwijzend naar de mensenrechten .Lees verder

Nieuws
Vendredi 16 novembre 2018

De Internationale Overeenkomst over Migratie kan niet op algemene instemming rekenen. Wie een oordeel wil vormen, kan best het document van 34 pagina’s lezen. Dat zijn er niet zoveel, vergelijk bv. met het op tafel liggende Brexit voorstel.Lees verder

Nieuws
Lundi 12 novembre 2018

Al tweeëntwintig maal reisde Luc Vankrunkelsven door Brazilië. Dat leidde al meer dan eens tot een boek over de verwevenheid tussen wat in dat land en in Europa en elders gebeurt. Zoals bijvoorbeeld het Amazonewoud en de Cerrado die moeten wijken voor het verbouwen van soja, bestemd voor de export...Lees verder

Nieuws
Mardi 30 octobre 2018

De luchtvaart draait globaal en dat zullen vele werknemers geweten hebben, bij Ryanair, zeker ook bij bagageafhandelaar Aviapartner. Dagenlang staakten ze, niet voor het eerst, om hun behandeling aan te klagen. Misschien is het beter om er een werknemerscoöperatie van te maken.Lees verder

Nieuws
Vendredi 19 octobre 2018

De Switch programma's willen sociale en ecologische innovaties versterken en de transitie bevorderen naar efficiënte, circulaire en deeleconomieën. Bemoedigend maar te vroeg om de waarde echt in te schatten.Lees verder

Nieuws
Mardi 2 octobre 2018

Pala verleende graag haar kleine bijdrage aan de werkgroep Thinking beyond our usual silos van The Club of Rome EU -chapter, gevestigd in Brussel. Want de zoektocht naar hoe we in onze sterk gecompartimenteerde wereld uit onze verstikkende silo’s geraken, verdient alle aandacht.Lees verder

Pages