Home

De manke overstap naar de elektrische auto

Detroit - Advertentie elektrische auto 1912
Klik om te vergroten

Eind 19de eeuw reden er al elektrische auto’s en niet lang daarna werden ze industrieel geproduceerd. Weinig illustreert beter de aberrant trage en inefficiënte aanpak van duurzaamheidstransities dan de huidige herinvoering van de elektrische auto.

Transitie. Hoe het niet moet 1

Als de overgang naar elektrische auto’s veel te lang aansleept en daarenboven gebeurt op een chaotische, allesbehalve efficiënte wijze moet daarvoor niet naar technologische oorzaken worden gekeken. Kortzichtige bedrijfspolitiek en manke politieke sturing zijn de hoofdschuldigen.

De onwillige herinvoering van de elektrische auto

Is er een technologische rem op de introductie van elektrische mobiliteit? Zeker niet. Elektrische voertuigen bestaan sinds het midden van de 19de eeuw, de elektrische auto verscheen vanaf de jaren 1880. Hij is dus al veel meer dan honderd jaar oud.

Verbazend makkelijk hoe de Volkswagen
marketeers Dieselgate kunnen doen vergeten

Maar eind 20ste en begin 21ste eeuw slaagt de gevestigde auto-industrie er niet in om tijdig de noodzakelijke elektrische automobiliteit te verschaffen. Die ambitie koestert ze niet, integendeel zelfs. De marketing van Volkswagen is morgen best in staat om iedereen die nog met een diesel- of benzinewagen rijdt schuldgevoelens aan te praten… maar herinner Dieselgate, hoe dit bedrijf kort geleden nog met software sjoemelde om zijn dieselauto’s te slijten, hoe de Duitse politiek zich leende om uitstootnormen zeker niet snel te verstrengen. Volkswagen deed zowat alles om de nieuwe doorbraak van elektrische auto’s te vertragen. Het was de Amerikaanse overheid die het gesjoemel ontdekte.

De houding van vrijwel alle grote autobedrijven was lang uiterst afwachtend, tergend traag, afwijzend en zelfs boycottend. De politiek is al te lang afwezig gebleven. Immens veel mensen zijn daardoor gedwongen tot veel langer rijden met door fossiele brandstoffen aangedreven wagens. Klimaatbekommernissen waren al die tijd van geen tel.

Het belang van een outsider

Over hoeveel Tesla financieel waard is, bestaat veel discussie. Maar het belang van deze outsider voor het bevorderen van de elektrische auto en het breken van de lethargie bij de klassieke autoconcerns is onschatbaar. Dat moet zelfs de grootste Tesla disbeliever erkennen.

Intussen zijn auto-industrie en politiek eindelijk bekeerd tot de elektrische auto’s. Een goede zaak, heel zeker, maar we zullen ze individueel en collectief veel te duur betalen. Overheden zijn al te gul met subsidies. België spant ongetwijfeld de kroon door een waanzinnig duur systeem van bedrijfswagens te laten bestaan voor de transitie naar elektrische auto’s. Zo blijven veel te veel auto’s massa’s onnodige kilometers rijden die betaald worden door alle belastingplichtigen. De materiaalkost, de energiekost, de filekost en nog andere overlast daarvan is niet in rekening gebracht.

De autobedrijven profiteren niet alleen van de subsidies, ze slagen er in om de prijzen van elektrische auto’s torenhoog op te drijven en zo veel te duur te verkopen… in feite moet de massaproductie ervan ze goedkoper maken dan klassieke auto’s. De werkelijkheid toont het tegendeel, en dat voor veel te lange tijd.

Laten we dit industriële productiegedeelte afsluiten met de gelukkig veel sneller verlopende heruitvinding en massale verspreiding van de elektrische fiets… niet zonder te wijzen op een ontbrekende schakel: waar blijven in vele landen de massale investeringen in echte fietssnelwegen, breed, met verschillende rijstroken om veilig in te halen, een scheiding van rijrichtingen en (ver) weg van het autoverkeer?

Elektrische auto’s en hun energie

Over waar de energie halen voor al die elektrische auto’s kunnen we kort zijn.

Hernieuwbare energie opwekken uit wind en zon is de jongste decennia uitgegroeid tot een heel volwassen industrie. Er bestaat zelfs geen goedkopere elektriciteit dan uit windparken op zee en die worden volop gebouwd.

Waar het in teveel landen wel nog aan schort, is een ernstige energiepolitiek die hernieuwbare energieproductie versterkt en versnelt. Maar die transitie voltrekt zich hoe dan ook wereldwijd. Niet snel genoeg maar veel sneller dan de meeste politici zich konden indenken.

De energieopslag dan: batterijen en het herladen ervan

Meer problemen, gebrek aan industriële sturing en curieuze betwistbare keuzes zitten er bij de opslag en het laden van de elektriciteit. Met andere woorden, batterijen en de mogelijkheid om auto’s snel te voorzien van volle batterijen.

Alsof we opnieuw sporen zouden leggen
van verschillende breedte

Heel opvallend, er is geen visie te bespeuren, geen gecoördineerde aanpak, geen standaarden … Zoals ooit de spoorwegindustrie ontdekte dat het niet zo goed lukt om een sterk netwerk te construeren op basis van overal verspreid liggend stukjes spoorweg, dikwijls zelfs van een verschillende spoorbreedte. Lachwekkend allicht … maar dan vooral wrang want ook de huidige tijd verslikt zich decennialang even domweg in een ongelooflijke variëteit aan batterijladers voor gsm’s e.a. die onderling niet inwisselbaar zijn…

Denk niet dat de lessen intussen zijn geleerd. Standaarden en inwisselbaarheid zijn in de nieuwe wereld van de elektrische auto ver te zoeken. Opnieuw blinkt de overheid uit door geen regels op te leggen. Zo weigert ze te sturen in de richting van de beste oplossingen.

Wellicht de zwaarste tol die we voor die weigering betalen, is dat het meest voor de hand liggende systeem om elektrische auto’s efficiënt van energie te voorzien zowat onmogelijk is geworden. Daarover handelt de volgende bijdrage.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur van TRANSITIE. Onze welvaart van morgen en 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici 

Lees ook het vervolgartikel
Waar is snelle batterijwissel elektrische auto gebleven? - Transitie. Hoe het niet moet 2

Zie ook onder die tweede bijdrage voor lezersreacties

Enkele bronnen op wikipedia
Electric vehicle - history
Electric car - history

Zie ook deze Pala artikels
Steeds opnieuw gemiste kansen. Politiek en technologie
Fiscale oneerlijkheid


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook

Van zogenaamde ‘sociale media’ tot AI, argeloosheid is de rode draad

OpenAI blog Governance of superintelligence

Ineens lijkt artificiële intelligentie overal terwijl ze eigenlijk al decennia in opmars is. Maar er vindt inderdaad een versnelling plaats. En argeloosheid daarover kunnen we maar beter missen, zeker nu zelfs de bazen van OpenAI, Alphabet en Microsoft regulering vragen: alsof Exxon in 1965 zou vragen om een klimaatakkoord.