Home

Hoe het geld meester blijven? Cigales clubs

De Franse Cigales clubs vallen niet zozeer op door de grote massa’s spaargeld die ze weten te investeren in lokale bedrijven. Maar ze vormen in elk geval een opvallend alternatief voor klassieke financiële instellingen.

Geld is gecreëerd als een nuttig middel om de economie te doen draaien… maar ontpopt zich vaak als een kwelduivel. Kapitaal en ultieme beslissingsmacht concentreert zich bij wie aan de financiële touwtjes trekt.
Dat gold voor de Genuese bankiers die eeuwenlang de soms onzichtbare grootmeesters waren van het geldspel. Het geldt voor de monopolistische bedrijven die op basis van hun beurskoers alle concurrentie kunnen afhouden of opkopen. En het is even waar voor de grootbanken die hún crisis hebben laten betalen door overheden en burgers, 213 miljard euro tussen 2008 en 2015 volgens een recent rapport. Zelfs de jongste weken lopen er reddingsoperaties voor banken in Europa.

Zeker in dit land zijn er onvoldoende duurzame banken en financiële instellingen die blijvend en democratisch verankerd zitten in de samenleving. En de succesvolle initiatieven om burgers rechtstreeks in een maatschappelijk verantwoorde economie te laten investeren, zijn schaars.

Dan biedt een CIGALES, voluit Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire, mogelijk een alternatief. Vooral dan omdat burgers zelf alles in handen kunnen nemen, ook wanneer ze slechts met weinigen zijn.

In essentie komt een CIGALES erop neer dat vijf tot twintig burgers een deel van hun spaargeld samenleggen. Vervolgens bekijken ze de mogelijkheden om met dat geld te investeren in lokale KMO’s of publieke bedrijven. Criterium daarbij is het bevorderen van een sociaal verantwoorde en solidaire economie; en natuurlijk moeten het ook economisch leefbare bedrijven zijn.

De jongste cijfers op de CIGALES site (2014 is het laatste jaar, toch een minpunt, je zou minstens cijfers van 2015 mogen verwachten) vertellen dat er 251 clubs actief zijn, zowat driemaal meer dan tien jaar vroeger; samen tellen ze 3133 leden. In totaal is er door die clubs 2,24 miljoen euro geïnvesteerd in 120 bedrijven, goed voor tweehonderd jobs.

Die cijfers zijn eigenlijk allesbehalve indrukwekkend. Na zovele financiële crises en met grootbanken die weinig vertrouwen genieten, is het merkwaardig dat burgers niet veel massaler zelf gaan beslissen over wie wat mag doen met hun geld.
En toch is het een financiële aanpak die beter verdient. Want het spaargeld van burgers komt rechtstreeks terecht in de reële economie, de enige die echt telt. Daarenboven zijn de administratieve kosten miniem, en nemen de deelnemers die zelf voor hun rekening.  Tegelijk kennen zij als geen ander de binnen- en buitenkant van hun lokale economieën en gemeenschappen. Mits de nodige maatschappelijke ondernemingszin en het bijbehorende professionalisme moet het kunnen om deze werkwijze sterk te verspreiden en de impact ervan enorm te doen toenemen.

Dirk Barrez

Bronnen

CIGALES in cijfers
CIGALES - Rapport d’Activité 2014
Om een idee te krijgen van wat wordt gefinancierd, dit overzicht van CIGALES-Bretagne

Uw doordachte reacties zijn heel welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Thema: 
Regio's: 
Landen: 

Lees ook

België, kolonie van Frankrijk

“Vous Belges, vous êtes les esclaves des Français” hoorde ik een kwade man in hartje Brussel tegen een ober roepen. Weinigen die het zo spits zouden formuleren. Maar vooral, we weten al veel langer dat hij gelijk heeft, de rijkdommen van deze kolonie worden op onrechtmatige wijze geplunderd.