Home

Rikolto-Vredeseilanden kiest noodzakelijke én onzekere weg

Merkwaardig genoeg hebben de Noord-Zuidbewegingen en hun vele NGO’s het heel moeilijk om te internationaliseren en om democratische internationale structuren uit te bouwen. Het is een oude vaststelling die er twee jaar geleden nog eens uitsprong in het artikel Van vlag tot hashtag dat zich afvroeg of bewegingen motor van verandering blijven in een globaliserende wereld?

Gelukkig konden we toen ook vermelden dat er wel degelijk Noord-Zuidorganisaties zijn die radicaal willen afstappen van hun in het Noorden gecentraliseerde macht om die internationaal democratisch te herverdelen. Daarbij verwezen we voor België naar Vredeseilanden.

De voorbije twee jaar heeft die organisatie voortgang gemaakt met dat proces en zich omgevormd van een Belgische NGO tot een internationale netwerkorganisatie. Vorig weekend kreeg die verandering veel meer bereik door een naamsverandering. Voortaan is de nieuwe naam overal Rikolto, oogst in het Esperanto.

Die nieuwe naam komt niet echt uit de lucht vallen. Rikolto concentreert zich immers al jaren op hoe morgen overal en iedereen goed kan eten op basis van een duurzame landbouw waar boeren en boerinnen kunnen van leven.

Met die naamsverandering, en vooral met de wil om zich internationaal en in samenwerking met talrijke partners te concentreren op duurzame voedselketens, zowel dichtbij in België als wereldwijd, maakt Rikolto – Vredeseilanden een duidelijke keuze. Het is vooral ook een noodzakelijke keuze om relevant te blijven en mee het verschil te kunnen maken in de broodnodige wereldwijde transitie naar een duurzame voedseleconomie.

Niet dat succes is gegarandeerd. De weg waarvoor is gekozen, blijft moeilijk en onzeker. Zal de achterban volgen? Zal het nieuwe netwerk niet te broos blijken? Of onvoldoende impact uitoefenen? Zal de omslag helemaal lukken? Zullen de vele voedselalternatieven misschien in de marge blijven hangen? 

Veel vraagtekens inderdaad, maar geen enkele reden om de gemaakte keuze in twijfel te trekken. Want in het verleden blijven hangen kan maar één resultaat opleveren: groeiende irrelevantie. Kiezen om relevant te zijn voor de toekomst is misschien moedig te noemen, het is vooral noodzakelijk. Rikolto – Vredeseilanden gaat die uitdaging aan.

Tal van andere NGO’s moeten nog aan dat moeilijke omvormingsproces beginnen, tenminste als ze hun neergang en overbodigheid willen ontlopen, en effectief mee willen bouwen aan een duurzame, solidaire samenleving.

Dirk Barrez

Lees ook
Van vlag tot hashtag. Blijven bewegingen motor van verandering in een globaliserende wereld?
Rikolto - Vredeseilanden

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Lees ook