Home

1 december: Dag van de Gevangenen voor de vrede, een campagne van WRI

Volgende week (10 december) zal het precies zestig jaar geleden zijn dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UDHR) door de Verenigde Naties werd goedgekeurd. Ongetwijfeld een belangrijke mijlpaal in de erkenning van de fundamentele mensenrechten, die met de nodige officiële luister zal worden herdacht. Maar ook vandaag nog worden mensenrechten flagrant met voeten getreden, zowel structureel door het voortbestaan van honger en onrecht als door repressieve regimes die geen democratische tegenstand dulden, zoals Syrië.

Wereldwijd zitten nog honderden mensen in gevangenissen alleen maar omdat ze principieel weigeren om legerdienst te vervullen of geweldloos opkomen voor de vrede. Deze wat vergeten groep gevangenen voor de vrede wordt elk jaar op 1 december in de kijker geplaatst door de campagnes van War Resisters International (WRI). WRI vormt een wereldwijd netwerk van pacifistische basisgroepen dat ontstond kort na de Eerste Wereldoorlog. Jongeren die de verschrikkingen van de Grote Oorlog hadden overleefd, wilden de toekomstige generaties wijzen op de gevaren van militarisme en de logica die leidt tot oorlog. Het principieel weigeren van verplichte legerdienst - wat werd gezien als een opleiding in het leren doden en het klaarstomen van jongeren voor oorlog - was het bekendste actiemiddel.

Pas na de Tweede Wereldoorlog, na een moeizame geweldloze strijd, werd in de meeste West-Europese landen een wetgeving aangenomen die het mogelijk maakte om op basis van gewetensbezwaren legerdienst te weigeren. Vaak werden dienstweigeraars nog geconfronteerd met allerlei discriminerende maatregelen bij het vervullen van een alternatieve burgerdienst. Totaalweigeraars kwamen meestal toch nog in de gevangenis terecht. Met het einde van de Koude Oorlog schakelden hoe langer hoe meer landen over naar een systeem van kleinere, gespecialiseerde legers die uitsluitend bestaan uit beroepssoldaten. In andere delen van de wereld - maar ook in EU-lidstaten als Finland en Griekenland bijvoorbeeld - blijven principiële legerdienstweigeraars vaak in de gevangenis belanden. Elk jaar maakt het WRI-secretariaat in Londen een lijst op van de op dat ogenblik gekende gevangenen voor de vrede met daaraan gekoppeld een oproep tot solidariteit. Mensen worden gevraagd brieven of kaartjes te schrijven naar de gevangenen en de WRI voert de druk op bij de autoriteiten.

Igor Seke, een dienstweigeraar uit Servië, verklaart op de WRI-website dat dankzij internationale druk, hijzelf niet werd opgesloten en 12 andere gewetensbezwaarden in 2001 vrijkwamen. Vandaag kiest de helft van de Servische dienstplichtigen voor het statuut van gewetensbezwaarde. Ook in Colombia en Turkije werden recent opmerkelijke successen geboekt dankzij internationale solidariteit.

Bij de lancering van de totaal vernieuwde website stelde de WRI het Conscientious Objection Information System (COBIS) voor, een permanent bijgewerkte lijst van dienstweigeraars en up-to-date informatie over de dienstplichtwetgeving wereldwijd. (JVC)

 Websites

klik voor War Resisters International: internationale campagne Prisoners for Peace

klik voor nieuwe website War Resisters International en Conscientious Objection Information System (COBIS)

klik voor Verenigde Naties: 60th Anniversary of the UDHR

klik voor Syrië: repressie tegen vreedzame opposanten

Regio's: 

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €

Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

cover Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

Ouvre bien tes yeux. Nous sommes arrivés sur cette terre comme membre de l’espèce humaine. Nous ne l’avons pas demandé et personne ne nous attendait avec un mode d’emploi. Mais au fil des millénaires, l’homme a fait preuve d’ingéniosité et d’ambition: des pas en avant pour nous, un milliard de riches. Mais pas pour tout le monde. Pour une foule d’hommes et de femmes, la phase la plus récente s’intitule ‘des cavernes aux taudis’ : une étape également mais une étape surplace.

5,00 €