Home

Boerenklem

Europa blijft maar sukkelen met biodiversiteit én met landbouw. Nochtans is er uiterst weinig zo levensbelangrijk als natuur en voedsel.

Flink wat meer boze boeren dan (groene) verdedigers van het Natuurherstelplan vroeg in de ochtend op 11 juli voor het Europees Parlement in Straatsburg. Dat leek ook logisch want het voorstel van de 27 milieuministers (De Raad, die het Commissieplan fors afzwakte) praat over alles behalve over de financiering van de voorziene grote terugdringing van veestapels en landbouwgrond. De boeren zullen de ommezwaai uit eigen zak moeten bekostigen, zei Esther de Lange van de Europese Volkspartij (EVP).

De EVP bleef hameren op de onhaalbaarheid van het huidige Commissievoorstel, want fundamentele vragen zijn niet beantwoord: het gaat niet om natuurherstel, daar zijn we voor, beklemtoonde voorzitter Manfred Weber; maar het gaat om de wettekst zelf. Niet alleen is er geen financiering voorzien, er is ook geen degelijke analyse gemaakt van welke gevolgen de inkrimping zal hebben op de voedselvoorziening in Europa, op de prijs van het voedsel, en op de nukkige inflatie. “Er bestaan al waanzinnig veel wetteksten over natuurbescherming, maar er is geen coherente benadering geweest. Gevolg zijn tegenstrijdige beslissingen in het juridisch apparaat zelf”.

De Lange wees ook de kritiek af dat het succes van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de recente verkiezingen in Nederland het standpunt van de EVP zou beïnvloed hebben. “Ik heb al in januari, in tempore non suspecto, stelling genomen tegen het ondemocratische voorstel van de Europese Commissie. De nieuwe Commissie die volgend jaar aantreedt zal rekening moeten houden met de economische draagkracht van de Unie. Internationale mededinging blijft cruciaal”. Komt bij dat het om een verordening gaat, een bindende wet die voor de hele EU geldt, geen richtlijn die de nationale regeringen naar eigen inzichten kunnen invullen.

Nog een argument is dat pas onlangs het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (CAP) in werking is getreden, deze verordening maakt niet de boeren rijk, maar de grote warenhuisketens. En de Lange ziet nog meer hachelijke gebieden, zoals de sociale woningbouw die zal moeten inbinden of de duurzame energie-omslag.

Allemaal drogredenen, betoogde Philippe Lamberts (Groen). De enige reden waarom de EVP de Commissie opnieuw naar de tekentafel wil sturen, heeft niks vandoen met bekommernis om de landbouwers. Het gaat ze om macht, en dat was al aangekondigd in de tussenkomst van Weber nadat zijn fractiegenote Ursula von der Leyen als Commissievoorzitster haar State of the Union hield. Zij zoekt allicht een tweede ambtstermijn en Weber wil haar onder zijn voogdij houden. Hij werkt aan een nieuwe coalitie met uiterst rechts om het Parlement onder controle te krijgen. “Weber wil al lang een moratorium op de milieumaatregelen, hij praat de rechts-conservatieven naar de mond. Het gaat hier niet om de inhoud van de Raadstekst, maar om een politieke strategie”. Lamberts is niet vergeten dat Weber al een bezoek bracht aan Giorgia Meloni, de zeer rechtse premier van Italië. Zijn collega Terry Reintke wou van de weeromstuit wél de voorliggende Raadstekst steunen: “Hij staat ver van wat wij willen, maar we zijn bereid om de goedkeuring alsnog te geven. Want als deze wordt weggestemd, dan maken we ons geen illusies: er zal volgende week geen nieuw voorstel uitgewerkt zijn, en we hebben al veel te veel tijd verknoeid om de natuur en de biodiversiteit te redden”.

Ook uiterst links (GUE) zal steun verlenen. “Biodiversiteit wordt uitgespeeld tegen de boerenstiel, dat is wansmakelijk”, aldus Martin Schirdewan. “Nu al is 80 procent van de levensruimte in de EU in slechte staat. Bescherming moet. Tegelijk hebben vooral de kleine boeren ondersteuning nodig. Voor hen moet financiering voorzien worden”. De GUE hekelt de conservatieven, zij willen overal grenzen, behalve als het om vermenging met de EVP gaat, voegde Manon Aubry eraan toe.

Lukas De Vos

Regio's: 

Lees ook