Home

Civiele samenleving Civicus wil samenwerken voor een rechtvaardige wereld

Het internationale netwerk van civiele initiatieven Civicus houdt van 21 tot 25 juni zijn wereldconferentie in het Schotse Glasgow. Civicus ontstond in 1993 in Johannesburg als netwerk om de participatie van burgers op alle vlakken van het democratisch leven te verdedigen. Zonder een open samenleving waarin burgers vrij en zonder vrees voor vervolging zich kunnen verenigen, bestaat er geen echte democratie, stelt Civicus. Het centrale thema in Glasgow is ‘Samenwerken voor een rechtvaardige wereld’. In talloze werkgroepen en plenaire sessies zullen sprekers ingaan op het promoten van ‘actief burgerschap’ op politiek, sociaal en economisch vlak. De uitdagingen van de globalisering dwingen de civiele samenleving tot nieuwe strategieën. Kwetsbare groepen, waaronder vrouwen en laaggeschoolde arbeidskrachten, dreigen uit de boot te vallen of zien zich verplicht om vrede te nemen met tijdelijke en slecht betaalde jobs. Een kloof tussen wie ‘normaal’ werk heeft en wie elk dag moet vechten om het hoofd boven water te houden, is een bedreiging voor elke samenleving in Zuid én Noord.  Alerte burgers moeten ook mogelijkheden hebben om internationale instellingen, multinationale bedrijven en overheden te controleren en verantwoordelijk te houden voor hun beslissingen. Dit kan zowel via onderhandelingen, maar ook met allerlei vormen van protest als het nodig is. Openheid en transparantie zijn essentiële voorwaarden. De toenemende aandacht voor ‘veiligheid’ en de strijd tegen de terreur hebben vooral onder de armste bevolkingsgroepen slachtoffers gemaakt. Elke burger heeft het onvervreemdbare recht op leven en vrijheid, zegt Civicus.

De wereldconferentie in Glasgow:
http://www.civicusassembly.org/English/Home/Home.aspx
www.civicus.org
www.civilsocietywatch.org

Regio's: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.