Home

De economie opnieuw vormgeven – Our New Economy

Our New Economy stelt zich dezelfde transitievraag als Pala: hoe een economie bouwen die goed leven mogelijk maakt voor alle mensen binnen de ecologische grenzen die onze aardbol oplegt?

Ze tracht theoretische én praktische antwoorden te vinden, onder meer voor een ander overheidsbeleid. Natuurlijk is dit een opdracht in voortdurende ontwikkeling maar het loont alvast de moeite kennis te nemen van de al bereikte resultaten.

Voor de Nederlandse overheid betreft het ideeën voor goede investeringen die de economie toekomstbestendig maken en voor het nastreven van een welzijnseconomie. Ook het Europese niveau komt in het vizier.

Voor lokale overheden – waar de nood aan verandering dikwijls sterk wordt ervaren - zijn er aanzetten gericht op enerzijds raadsleden en anderzijds ambtenaren.

Naast overheden richt Our New Economy zich ook op de veranderingskracht van actieve burgers, op ondersteuning van het onderwijs en op de kracht van onderzoek en wetenschap.

Website Our New Economy
Rechtstreeks naar het overheidsgedeelte

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook

Van oorlog, banken en Europa: we kunnen ons niet veroorloven zo slecht onze toekomst in te gaan

Zo stond het al in PALA zeven maanden geleden: ‘Met de nieuwste beslissing om bijna geruisloos gevechtsvliegtuigen naar Afghanistan te sturen, gaat België samen met o.a. Nederland steeds meer feitelijk aan de kant staan van een land dat oorlogen voert zonder, zoals al ruim zestig jaar afgesproken, te passeren via de Verenigde Naties en haar Veiligheidsraad. Het lijkt er sterk op dat we een illegale oorlog aan het steunen zijn en dat zonder parlementair en maatschappelijk debat of legitimering. Zijn we het daarmee eens?' (1)

Wie niet de oorlogen van het verleden wil voeren, maar wel zich voorbereiden op de toekomst, doet er goed aan het verschil tussen een aanvalsoorlog en een democratisch gemandateerde politie-operatie te kennen en te respecteren.

Groei naar een duurzame en solidaire economie: conferentie in Tilburg

Verregaande economische beleidswijzigingen zijn dringend nodig. Dat is alvast de mening van een groeiend aantal mensen in Nederland en Vlaanderen. Op 10 januari blazen ze verzamelen in Tilburg op de conferentie ‘Groei naar een duurzame en solidaire economie'.
De conferentie bouwt voort op twee vrij succesvolle petities die economische groei en het bruto nationaal product als meetlat voor onze welvaart stevig op de korrel nemen en pleiten voor een goede meetlat die ook sociale en ecologische waarden weet te waarderen. De Nederlandse Tweede Kamer kreeg de petitie aangeboden op 29 augustus 2006, de Belgische regering op 23 april van dit jaar.