Home

Een ander beleid is mogelijk: kijk wat Kerala doet

Kerala is een Indiase deelstaat, maar zou met zijn ongeveer 35 miljoen inwoners een middelgroot land zijn. Wat Kerala de wereld vooral te bieden heeft, is hoe je met beperkte middelen toch ontzettend veel menselijk welzijn kan bereiken. Het is een schitterend advies in tijden financiële en economische crisis.

Zo is het analfabetisme in Kerala het kleinst van al. Meer dan negentig procent van de bevolking kan lezen en schrijven, voor heel India is dat slechts twee op de drie.

En terwijl chronische honger de Indiërs even hard blijft treffen als de inwoners van zwart Afrika, toont alweer Kerala dat het anders kan. De kindersterfte is er met zestien doden per duizend geboorten net de helft van het Indiase gemiddelde. Deels heeft dit te maken met een door de overheid sterk uitgebouwde gezondheidszorg. Die staat met onder andere 160 hospitaalbedden per 100.000 inwoners aan de top. Maar de bloeiende economie verklaart nog veel meer. Na het toeristische Goa is Kerala ook economisch altijd bij de snelst groeiende deelstaten, soms zelfs de snelst groeiende. Dat is te verklaren omdat het niet alleen goed presteert in de successectoren informatietechnologie, diensten en toerisme. In Kerala schrijven ook de kleinschalige landbouw en industrie succesverhalen. De belangrijkste reden daarvoor is de succesvolle politiek van landverdeling en landhervorming, ondanks tegenkanting van het nationale niveau. Die hervorming heeft de oude machtsverhoudingen en de ermee samenhangende ongelijkheid grotendeels gebroken. Sterke en duurzame investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur leverden de andere fundamenten voor het Kerala-model.

Het grote geluk van Kerala is wellicht dat het deze politiek al is beginnen voeren in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw. Dat was voor de neoliberale storm begon te woeden die in vele andere landen dit soort investeringen een halt toeriep. Zo heeft de wereld een kwarteeuw verloren op de weg naar een duurzame ontwikkeling. Maar het is natuurlijk nooit te laat om het voorbeeld van Kerala te volgen, zeker niet nu het falen van dat neoliberalisme overduidelijk is voor bijna iedereen. (DB)

Klik voor artikel Economic Woes? Look to Kerala

Landen: 
Thema: 

Lees ook

China en India krijgen meer te zeggen in wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank hebben hun jaarlijkse Lentevergadering in Washington achter de rug. Beide instellingen zijn opgericht in 1944 in het Amerikaanse stadje Bretton Woods om de wereldeconomie in goede banen te leiden. Maar sindsdien is de wereld fel veranderd, o.a. door de opkomst van nieuwe sterke economieën in vooral Azië.
Meer en meer raakt aanvaard dat landen als China en India een grotere rol moeten spelen binnen IMF. De macht in het Fonds is verdeeld volgens het aandeel dat landen hebben in het kapitaal. Er is nu beslist dat er voorstellen mogen komen om dat stemmenaandeel te veranderen.