Home

Grote bedrijven doorbreken klimaattaboe

Van een verplichte reductie van de uitstoot van broeikasgassen - zoals het Kyoto-verdrag voorschrijft - wil de regering-Bush nog lang niet weten. Toch durven enkele grote energie- en andere bedrijven (o.a. Shell, British Petroleum, Cinergy Corp, Intel en Alcan) een stap verder te gaan. Zij steunen de 'Agenda voor Klimaatactie' van de ecologische denktank Pew Centre on Climate Change. Een recente studie van dat centrum bevat een reeks concrete voorstellen die de overheid zou moeten nemen ten gunste van het klimaat: wereldwijde verplichte emissiereducties, technologische innovaties en onderzoek naar alternatieve energiebronnen.  Een voorstel wil emissiekredieten geven aan autoconstructeurs die onder de officiële verbruiksnorm blijven. De Amerikaanse verbruiksnorm (CAFE) staat vandaag nog op het niveau van 1985. De bedrijven gaan daarmee in tegen het standpunt van de Amerikaanse president George W. Bush. In de VS groeit ondertussen het verzet tegen de weigering van de federale regering om mee te doen met Kyoto. Veel steden en staten hebben zelf al maatregelen genomen.
IPS

Regio's: 

Lees ook