Home

Guyana en Haïti zorgen voor valse noten in Economisch Partnerschapsakkoord tussen EU en Cariben

Vorige week woensdag werd op het Caribische eiland Barbados het Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) plechtig ondertekend tussen de Europese Unie en de vijftien lidstaten van het Caribische gebied, vertegenwoordigd in CARIFORUM. Hiermee bereikte de EU voor het eerst de eindstreep in een regionaal akkoord in de moeizaam aanslepende onderhandelingen over de zeer omstreden EPA's, die bedoeld zijn om de handel tussen de EU en de 78 ACP-landen (zeg maar de vroegere kolonies van Europa) op een nieuwe, meer liberale leest te schoeien in overeenstemming met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. In totaal moeten met zes regionale blokken EPA's worden afgesloten. De oorspronkelijke deadline van december 2007 was dus al lang overschreden.

Maar helemaal rimpelloos verliep de ondertekening toch niet. Twee landen, Haïti en Guyana, weigerden tot op het laatst alle EPA-onderdelen te aanvaarden. Haïti dat als enige in de Cariben de weinig benijdenswaardige status van ‘Minst Ontwikkeld Land' heeft, had weinig belang bij een akkoord omdat het land toch van een quotavrije voorkeursbehandeling (de zogenoemde everything but arms-clausule) kan blijven genieten. Het verzet van Guyana was opmerkelijker. President Bharrat Jagdeo van Guyana heeft zich altijd uiterst kritisch getoond over de echte bedoelingen van de EPA's en gelooft absoluut niet in de ontwikkelingsbijdrage die het economische akkoord zou teweegbrengen. Jagdeo deed vorige week op een speciale top in Bridgetown een laatste poging om zijn collega's van CARIFORUM te winnen voor zijn alternatief. Alleen een akkoord over handel in goederen zou voordeel opleveren voor de Cariben, maar het volledige akkoord gaat ook over de handel in diensten en legt tegelijk regels vast voor investeringen, openbare aanbestedingen, concurrentie en douaneformaliteiten. Volgens Jagdeo zou dat geen goed instrument zijn om de armoede in de regio te bestrijden, maar integendeel de zwakke concurrentiepositie nog verder ondermijnen. Guyana zou EPA alleen tekenen als de EU het algemene handelsregime oplegt, dat veel hogere invoertarieven omvat op de uitvoer van suiker, rijst en rum, samen goed voor 70% van de Guyaanse export. "Dan heb ik geen andere keuze, onze export is te kwetsbaar", verklaarde Jagdeo.

Toch is het niet helemaal uitgesloten dat Guyana alsnog een aangepast akkoord met de EU ondertekent. Dit zou wel een precedent scheppen in de onderhandelingen met de andere regionale blokken. (JVC)

Websites

klik voor EU Coherence

Klik voor vragen van David Martin, lid Europees Parlement, over de EPA's

klik voor EPA's: een stand van zaken op 22 september 2008 door Marc Maes (11.11.11)

klik voor EPA's: een stand van zaken 2

Regio's: 

Lees ook