Home

Harde confrontatie met vakbond in Britse geprivatiseerde zorgsector: steun de Fremantle-zorgverleners

Het aanslepende arbeidsconflict tussen de directie van de Fremantle Trust en de vakbond UNISON is de laatste week fel geëscaleerd. Fremantle Trust, een private organisatie zonder winstoogmerk die vijf jaar geleden het beheer over een aantal rust- en verzorgingstehuizen in het noorden van Londen heeft overgenomen van de lokale overheid, heeft een werknemer/vakbondsafgevaardigde ontslagen en met juridische stappen de online steunactie van LabourStart voorlopig onmogelijk gemaakt. De vakbondswereld is echter vast van plan het hier niet bij te laten en roept op tot internationale steun tegen dit brutale staaltje van machtsmisbruik. Dit is het overbekende privatiseringsverhaal, waarbij bedrijven beloven om dezelfde diensten te blijven verlenen, maar tegelijk de positie van publieke dienstverleners ondermijnen door de arbeidsvoorwaarden systematisch uit te hollen.
Op 1 april 2007 heeft de Fremantle Trust het toch al karige salaris van zorgverleners tot dertig procent verlaagd. De werknemers hadden de keuze tussen accepteren of ontslagen worden. De leden die bij het conflict betrokken zijn, verlenen zorg aan oudere en kwetsbare bewoners van verzorgingshuizen in de Noord-Londense voorstad Barnet. De werknemers die bij de overname de garantie kregen dat aan hun arbeidsvoorwaarden niets zou worden gewijzigd, zien zich geconfronteerd met lagere salarissen, ze moeten meer uren werken, ze krijgen geen doorbetaling bij ziekte, minder vakantiedagen en lagere vergoedingen voor overwerk. Zelfs de pensioenen worden met een derde verlaagd, ook al zijn er normale pensioenbijdragen betaald tijdens het vaste dienstverband van de werknemers. Aangezien in de sector vooral vrouwen werken - sommigen alleenstaande moeders - is hun positie extra kwetsbaar. Als reactie op deze aanvallen hebben de vakbondsleden aangesloten bij de publieke sectorbond UNISON besloten om in staking te gaan. UNISON vraagt een zo breed mogelijke steun voor de Fremantle-werknemers. Dit gaat niet alleen om salaris en arbeidsvoorwaarden - het gaat om waardigheid en respect in een globaliserende wereld. De online steuncampagne van LabourStart zorgde op enkele dagen tijd voor 8100 internationale protestmails aan het adres van de Fremantle-directie. De reactie liet niet lang op zich wachten: zelfs de internetprovider werd met juridische stappen bedreigd als de gewraakte solidariteitsactie nog langer online zou staan. Noodgedwongen is een nieuwe website (‘We will not be silenced') in het leven geroepen om de actie toch te laten doorgaan.

LabourStart

Steunverlening blijft online mogelijk

Regio's: 
Thema: 

Lees ook