Home

Hoe handelsakkoorden gezondheid en milieu bedreigen

Standaarden en regels voor voedsel, geneesmiddelen of technologische innovatie zijn van groot belang. Ze beschermen immers onze gezondheid, garanderen onze rechten en respecteren het milieu. Wie nog eens kort uitgelegd wil zien hoe internationale handelsakkoorden deze oogmerken ondergraven, kan terecht in een bijdrage van New Economics Foundation.

Middel en doel omgeruild

Meest onbegrijpelijk is dat middel en doel worden verwisseld bij handelsonderhandelingen. In plaats van mens, samenleving en milieu voorop te stellen is handelsvrijheid hier de maat van alle dingen. Dan hoeft het niet te verbazen dat gezondheidsmaatregelen of milieubescherming in het gedrang komen.

Waarom is verschillende regelgeving een probleem?

Al even discutabel is de opvatting dat verschillen in regelgeving een probleem vormen. Maar waarom zouden bv. Europese landen niet meer belang mogen hechten aan gezondheid, veiligheid of milieu dan de VS of Canada? En waarom zouden zij die aanpak moeten opgeven en import moeten toestaan die niet aan hun regelgeving beantwoordt, bv. met het oog op gezondheid?

Waar is de democratische controle?

Heel bezwarend is dat handelsovereenkomsten meestal worden gesloten zonder echte democratische controle, zelfs letterlijk buiten het oog van de verkozen volksvertegenwoordigers. (db)

Bron
Artikel van New Economic Foundation - Race to the bottom. How trade deals are undermining standards that protect us

Lees ook deze Pala artikels
Schrijf CETA verdrag toch op één pagina en niet ondersteboven
Wanneer vrijhandel onvrij maakt. Het recht om welvaart te beschermen en te creëren


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook