Home

De schoothond van het geld

11 politieke dwaasheden | 3 Geld baas maken

POLITIEKE DWAASHEDEN 3

Met hun keuze om geld alle vrijheid te geven, laten politici de samenleving in de steek op misdadige wijze. Grootbanken misbruiken die vrijheid compleet en storten ons in de zwaarste financiële crisis sinds tachtig jaar.

Gebaseerd op boek 11 politieke dwaasheden
p.16-18, meer info en bestellen klik hier

Najaar 2008 dreigen alle grootbanken in België overkop te gaan. Het schrikbeeld van de jaren dertig van vorige eeuw loert. Toen mondde de beurscrash van Wall Street in 1929 uit in een verbijsterende instorting van economie en handel wereldwijd, overal faillissementen en werkloosheid. Samenlevingen gingen eraan kapot, bijna alle democratieën ruimden baan voor dictaturen en de Tweede Wereldoorlog die erop volgde, kostte meer dan vijftig miljoen mensenlevens

‘Wij zijn te groot om failliet te laten gaan.’

Zo zien de politici, die zichzelf in de hoek hebben gedreven, zich gedwongen de falende grootbanken te redden met massa’s overheidsgeld, het geld van hun burgers. We betalen nogmaals omdat het bankendebacle de economie onderuit haalt en velen verarmt of werkloos maakt. Dan beslissen de Europese politici fors te bezuinigen op alles en nog wat…

Geld is te belangrijk om aan
bankiers en politici over te laten

Maar wie kan begrijpen dat iedereen moet betalen en bezuinigen voor dat bankroet, en de grootbankiers ongemoeid blijven? Hoe gek is het om banken te redden met miljarden om ze daarna aan dezelfde grootbankiers toe te vertrouwen en een nieuw fiasco te riskeren? Nog onbegrijpelijker is dat zij van de centrale banken zelfs duizenden miljarden gratis geld krijgen. Het is allemaal extra stom omdat dit financieel systeem er niet in lukt geld in te zetten voor de tijdige ontplooiing van een duurzame economie. Een betrouwbaar geldsysteem op stapel zetten doen onze verkozenen al helemaal niet. Inderdaad … onvoorstelbaar.

Nochtans, nog maar enkele decennia geleden beschikten we over een divers bankenlandschap met grote en kleine privébanken, coöperatieve en overheidsbanken. Geen van alle moesten we redden, ze stortten ons niet in een crisis en functioneerden behoorlijk tot zelfs goed, tot tevredenheid van klanten, werknemers én de hele economie. Dat onze politici geld en duurzaamheid aan falende grootbankiers hebben overgelaten valt hen zwaar aan te rekenen.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala en auteur

Over waarom geld niet aan bankiers en politici mag worden overgelaten en hoe het anders kan, lees meer in het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier

Lees ook de andere bijdragen van de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN

Vind meer artikels in het Pala woordenboek onder de term geld


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook