Home

Ook Europa worstelt met analfabetisme - voor rest van de wereld is er goed én slecht nieuws te lezen

Dan mag de algemene alfabetiseringsgraad in ons continent met 96 procent hoog zijn, het probleem is niet weg. Zo kunnen 9 miljoen volwassenen in Centraal- en Oost-Europa lezen noch schrijven. Denk niet dat enkel minderheden zijn getroffen. Heel veel doorsnee mensen beheersen onvoldoende de vereiste basisvaardigheden. We mogen niet vergeten dat het om meer draait dan enkel het lezen van tekst. Het gaat er evengoed om informatie te kunnen gebruiken op meer dan één wijze, ook grafisch of op de computer of rekenkundig.

De gevolgen kunnen zwaar zijn. De werkloosheidsgraad in Duitsland en Slovenië is dubbel zo hoog bij wie slecht scoort op deze vaardigheden dan bij wie gemiddeld of goed scoort.

Tot het einde van deze week buigen besluitvormers en specialisten uit dertig landen en uit de internationale gemeenschap zich in Bakoe (Azerbeidzjan) over wat te doen aan dit analfabetisme anno 2008.

Intussen meldt Unesco nog goed én slecht nieuws. Veel meer kinderen gaan naar de lagere school. Hun aantal is tussen 1999 en 2005 gegroeid met 36 procent in sub-Sahara Afrika en met 22 procent in Zuid- en West-Azië. Niet toevallig groeien de overheidsbestedingen voor onderwijs in deze landen jaarlijks met meer dan vijf procent. Ze waren overigens dringend aan een inhaalbeweging toe. In dezelfde periode zijn er zeventien landen bijgekomen waar de meisjes nu evenveel naar de lagere school gaan dan de jongens. En wereldwijd daalde het aantal kinderen dat niet op school te vinden is van 96 tot 72 miljoen.

Ondanks de vooruitgang zullen vele landen de Millenniumdoelstellingen inzake onderwijs niet halen. Ter herinnering, dat zijn de mondiale ambities om alle kinderen basisonderwijs te verschaffen, en om meisjes dezelfde kansen te geven als jongens. In 90 van 172 landen zal die pariteit niet worden gehaald. In een aantal landen, vooral in Latijns-Amerika en de Cariben, ook wel in Noord-Amerika en Europa, zijn wel de meisjes beter vertegenwoordigd dan de jongens.

Weblinks

Klik hier voor Unesco - Illiteracy: a concern for Europe too

Klik hier voor Unesco Global Monitoring Report 2008

Regio's: 

Lees ook