Home

Rechten Aziatische arbeidsmigranten moeten beter worden beschermd

In Zuidoost- en Oost-Azië is arbeidsmigratie al jaren een veel voorkomend fenomeen. Miljoenen mannen en vrouwen proberen de armoede en werkloosheid in hun eigen land te ontvluchten door te gaan werken in het buitenland. Vaak worden ze het slachtoffer van uitbuiting en misbruik, zowel in het gastland, maar soms begint het al van bij de rekrutering. Zestien regeringen van Zuidoost-Aziatische landen die veel arbeidsmigratie kennen, hebben samen met UNESCAP, de Economische en Sociale Commissie van de VN voor Azië en de Pacific, en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) een uitgebreid rapport gepubliceerd om het fenomeen beter in kaart te brengen. De belangrijkste conclusie is dat de fundamentele rechten van de arbeidsmigranten dringend beter moeten worden beschermd. Alle regeringen uit de regio krijgen specifieke aanbevelingen om werk te maken van een betere wetgeving.

Typisch voor Zuidoost-Azië is dat de rekrutering van de arbeiders meestal in handen is van privébedrijven die er goed aan verdienen en zich weinig aantrekken van regels en menselijke waardigheid. Fraude, grove misbruiken en mensenhandel zijn er het gevolg van. In 2003 betaalden potentiële Indonesische arbeidsmigranten in totaal 193,5 miljoen dollar aan rekruteringsbureaus om een job in het buitenland vast te krijgen. Sommige families moesten zich diep in de schulden steken om die bedragen bij elkaar te harken. De overheden beschikken nauwelijks over een efficiënte administratie om het migratieproces te volgen, laat staan eventuele misbruiken te vervolgen. Mensenhandel en corruptie gaan hand in hand.

Een andere aanbeveling heeft te maken met het genderaspect. Steeds meer vrouwen gaan naar het buitenland werken om het karige gezinsinkomen aan te vullen. In Indonesië, de Filipijnen en Sri Lanka ligt het aandeel van vrouwelijke arbeidsmigranten al tussen 62 en 75 procent van de legale jaarlijkse migratiestroom.
Vrouwen hebben specifieke beschermingsmaatregelen nodig, zegt het rapport, omdat ze vaak als huispersoneel in een uiterst kwetsbare positie terechtkomen. Formele arbeidscontracten zijn er onbestaande, minimumlonen en gezondheidszorg ontbreken eveneens en seksueel misbruik is eerder regel dan uitzondering. Extra aandacht moet gaan naar de kinderen van de arbeidsmigranten die een enorme achterstand oplopen in het onderwijs en geen of nauwelijks toegang hebben tot sociale voorzieningen en wettelijke bescherming. (JVC)

klik voor IRIN Protection of migrant workers

klik voor het volledige IOM-rapport Situation Report on International Migration in East and South-East Asia

Thema: 

Lees ook

Vakbondsrechten zwaar in verdrukking in Bangladesh

Sinds 12 januari 2007 heeft de door militairen gedomineerde interimregering van Bangladesh alle politieke en vakbondsactiviteiten verboden in de hoop een einde te maken aan de groeiende sociale onrust in het arme Zuid-Aziatische land. Tientallen vakbondsmensen en mensenrechtenactivisten zijn sindsdien gearresteerd, hardhandig ondervraagd en in de gevangenis gestopt.

Solidariteit met Iraanse vakbondsleider Mansour Osanloo

Mansour Osanloo, de Iraanse vakbondsleider die sinds 10 juli 2007 voor de derde keer in de gevangenis zit, is internationaal uitgegroeid tot het symbool van verzet van de Iraanse werknemers tegen het gebrek aan vakbondsvrijheid in hun land. De Internationale Federatie van Transportarbeiders (ITF) heeft haar internationale actieweek (Organising Globally - Building Union Power, 15 tot 21 oktober) volledig in het teken gesteld van solidariteit met de Iraanse vakbondsmensen. Want naast Osanloo zitten nog twee andere vakbondsleiders, Ebrahim Madadi (buschauffeurs) en Mahmoud Salehi (bakkersbond), in de gevangenis vanwege hun onafhankelijk vakbondswerk.

Topman IAO pleit in Azië voor een sociale sokkel en voor basisinkomen

Vele Aziatische landen kennen een nooit geziene economische groei. Maar die levert niet zo veel nieuwe arbeidsplaatsen op. De vooral industriële groei van China is zelfs in grote mate jobless, ze creëert met andere woorden weinig of geen bijkomend werk.
Dit is een grote bron van ongerustheid voor Aziatische regeringen. Want de arbeidsreserve van hun continent is reeds 1,8 miljard werkenden groot. En tussen nu en 2015 neemt die nog toe met tweehonderd miljoen mensen.
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft, voor het eerst sinds de lancering in Azië van haar campagne Waardig Werk, verantwoordelijken van regeringen, vakbonden en werkgevers uit twintig landen verzameld op een Forum in Peking.