Home

Van crisis tot crisis: we zijn in een puinhoop beland, de wereld rond

Het zal iedereen wel duidelijk zijn dat de ene na de andere crisis ons overvalt. Een kleine rondgang. Als we naar het inkomen per hoofd kijken (nog altijd oriënteren we ons op die maatstaf van het BNP - zie ook verder), dan zakt dat. Voor het eerst in 60 jaar brengt de wereldeconomie zelfs minder welvaart voort. De Japanners die op hun industriële export rekenen, zien die in mekaar stuiken als nooit tevoren. De export van auto's is ruim 45 procent gedaald in vergelijking met één jaar geleden, in 2009 zal hun economie zowat 6 procent krimpen; die van de eurozone met ruim 3 procent en die van de VS ruim 2,5 procent.

De sociale kost komt meteen. China bv. zegt al 20 miljoen jobs kwijt te zijn. Voor heel de wereld voorspelt de Internationale Arbeidsorganisatie een mogelijk banenverlies van ruim 50 miljoen, bijna de helft daarvan zou ten koste gaan van vrouwen die relatief zwaarder worden getroffen. In Brazilië stuikt de economische groei in elkaar met zowat vier procent. De meeste ontwikkelingslanden zien hun welvaart nog wel groeien, maar trager dan hun bevolkingsgroei, zo zegt het Internationaal Monetair Fonds.

En de financiële crisis? Vergeet dat die achter de rug is, aldus nog het IMF. Ja natuurlijk, we hebben een pak grootbanken boven water gehouden. Maar wat we niet hebben gedaan, is zorgen dat we opnieuw een geldsysteem hebben waarop de economie en de samenleving kan betrouwen. Ten gronde blijven de meeste samenlevingen verzuimen opnieuw hun eigen bank- en geldwezen in handen te nemen met overheidsbanken en coöperatieve banken die niet uitgeleverd zijn aan de beurzen, die een strikte afbakening krijgen van hun job en die onderworpen zijn aan het meest strenge en onafhankelijke toezicht op hun functioneren.

Landen laten zich niet doen... maar wat doen we mondiaal?
China, al te afhankelijk van de export, zal bijna 600 miljard dollar investeren in de eigen economie en hoopt op de creatie van 9 miljoen jobs die broodnodig zijn om sociale onvrede te vermijden. Brazilië breidt het verzekerde gezinsinkomen van de Bolsa Familia - die nu 11 miljoen gezinnen en 44 miljoen mensen bereikt - uit met nog eens 1,3 miljoen gezinnen. Zo is te vermijden dat de crisis de armsten helemaal uittelt; en omgekeerd stimuleert dit de economie om te produceren wat echt nodig is.
Bij deze crisissen blijft een cruciale vraag: wat moeten we mondiaal doen? Zie volgend artikel in deze PALA. (DB)

Klik voor BBC-artikel World economy to shrink in 2009

Klik voor IAO-website met o.a. het Rapport The financial and economic crisis: a decent work response

Klik voor website IMF

Klik voor PALA artikel Wat doen we nu om betrouwbare banken te hebben?

Regio's: 
Thema: 

Lees ook