Home

Verenigde Naties zoeken naar duurzaamheid

Ze zijn er in New York voor de vijftiende maal aan begonnen, de landen die zich van 30 april tot 11 mei verzamelen in de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling.
Voor het tweede jaar op rij concentreren ze zich op vier onderwerpen: energie voor duurzame ontwikkeling, industriële ontwikkeling, klimaatverandering en verontreiniging van de atmosfeer en de lucht.
De commissie stelt vast dat twee miljard mensen niet beschikken over moderne energie. De uitdaging bestaat erin om hun vraag naar energie te verzoenen met wat de aarde kan dragen.
Ook industrialisering creëert een vergelijkbaar vraagstuk. Hoe de economische en sociale voordelen ervan plukken en de ecologische gevolgen, zowel van productie als van consumptie, zo beperkt mogelijk te houden?
De bescherming van onze atmosfeer en vanzelfsprekend ook klimaatverandering, ze eisen terecht onze aandacht. Maar het komt er op aan daarbij ook de prioritaire belangen te verrekenen van ontwikkelingslanden om duurzame economische groei te verwezenlijken en hun armoede uit te roeien.
Telkens opnieuw draait de oefening vooral rond de vraag hoe we zowel onze ecologische doelen als onze sociale oogmerken kunnen realiseren.

Klik hier voor meer informatie over de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties   http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm
Terra Incognita, standaardwerk over de moeilijke evenwichtsoefening tussen ecologie en sociale rechtvaardigheid.  http://ikwilniet.org/bestelformulieren/bestelformulier_vandaele.htm

Regio's: 
Thema: 

Lees ook