Home

Vindt het Wereld Sociaal Forum in Belém zijn tweede adem?

Wie goede argumenten zoekt waarom sociale bewegingen over eigen media moeten beschikken, hier is er één. Meer dan 130.000 mensen uit 142 landen verzamelen in het Braziliaanse Belém voor het Wereld Sociaal Forum. En voorzover we niets hebben gemist, is daar bij ons door de klassieke massamedia geen aandacht aan besteed.

Toch is er, buiten de massale opkomst, wel degelijk nieuws te melden. Het kan best dat het Forum - of de verzamelde bewegingen als het Forum zelf de boot blijft afhouden - eindelijk in een stroomversnelling geraakt en ernstig werk begint te maken van een gezamenlijke agenda en gezamenlijke mobilisaties voor verandering. Want de slotverklaringen van de paar tientallen werkgroepen zijn tamelijk eensluidend, zonder zich op te sluiten in een klassiek linkse koers. Zo deelt vrijwel iedereen nu de analyse dat de verschillende crises die ons treffen - financieel, ecologisch, voedsel, sociaal - met elkaar te maken hebben; en dat ons huidige economische stelsel onhoudbaar is. Het kan niet langer dat we vrij baan geven aan een financieel kapitalisme dat werkende mensen uitbuit en de planeet - ons natuurlijke kapitaal - om zeep helpt. Er is, ironisch genoeg, niets zo antikapitalistisch als dit financiële kapitalisme.

De roep om alternatieven buiten de huidige neoliberale krijtlijnen klinkt door in alle verklaringen. Waardig werk is voor velen een topprioriteit, de milieutop in Kopenhagen eind 2009 de kans die we moeten grijpen om van ecologische koers te veranderen. Van 28 maart tot 4 april is er een week van mondiale mobilisatie tegen de crisis. Opvallende eis: banken moeten publiek worden en onder toezicht staan van de samenleving.

Al te veel optimisme is echter niet op zijn plaats. Een mondiale sociale beweging die zich herkent in een minimale gezamenlijk gedragen agenda en op basis daarvan maatschappelijk actie voert, is de andersglobaliseringsbeweging nog niet echt. En, merkt Francine Mestrum op, in Europa is de dynamiek van de beweging ontstellend zwak in vergelijking met bijvoorbeeld Latijns-Amerika. (DB)

Klik voor artikel op PALA.be

Klik voor Indymedia berichtgeving over Wereld Sociaal Forum

website Wereld Sociaal Forum

Klik voor ACV blog in Belém

Klik voor ABBV bericht over Belém deelname

Regio's: 
Thema: 

Lees ook